Høringsuttalelse om forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger

Norwegian Parliament Stortinget in Oslo, Norway

Vi ønsker kun å gi noen overordnede kommentarer til lovforslaget basert på diskusjon i sekretariatet og styret. Medlemmene i Etisk handel Norge har ulike syn på deler av lovforslaget, blant annet paragraf 6 om åpenhet om produksjonssteder, og vi har oppfordret medlemmene til å ta opp sine synspunkter på spesifikke deler av lovforslaget i egne uttalelser.

 

Tilslutning til lovutkastet Manglende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i de globale leverandørkjedene er en betydelig og kompleks utfordring i mange land.

 

Våre medlemmer jobber systematisk, forpliktende og i samarbeid, for at global handel skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeid og miljø/klima.

 

Etisk handel Norge gir derfor sin tilslutning til hovedlinjene i lovutkastet. Vi vil understreke at åpenhet er viktig, og vi har tro på at mer åpenhet om leverandørkjedene vil føre til et mer ansvarlig næringsliv.

 

 

Last ned rapporten ↓

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Lov, grønne anskaffelser, EU grønne deal

CSRD sikrer handling og troverdighet 

Global logistics network. Flat vector illustration. Cargo delivery

Innspill til ny lov om offentlig anskaffelser