Høringsnotat Stml. nr 8 2019-2020 Bærekraftig verdiskapning

Norwegian Parliament Stortinget in Oslo, Norway

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til komitebehandlingen av Stml. nr 8 2019-2020 Bærekraftig verdiskapning. Det er gledelig at tittelen på meldingen signaliserer et sterkt bærekraftfokus på statens eierskapsutøvelse, og at det settes krav til selskapene om å gjøre obligatoriske aktsomhetsvurderinger. Det er derimot en for svak kobling mellom statens mål om høyest mulig avkastning og krav om ansvarlig virksomhet og bærekraftig verdiskapning. Staten bør også avkreve konkrete rapporteringsindikatorer på selskapenes håndtering av risiko og faktisk negativ påvirkning på menneske- og arbeidstakerrettighetene, miljø, klima og samfunn i vurdering av selskapenes måloppnåelse.

 

 

Last ned rapporten ↓

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Lov, grønne anskaffelser, EU grønne deal

CSRD sikrer handling og troverdighet 

Global logistics network. Flat vector illustration. Cargo delivery

Innspill til ny lov om offentlig anskaffelser