Vi lanserer oversikt over ulike merke- og sertifiseringsordninger

Rikke Mohn Halvorsen
Rikke Mohn Halvorsen
Seniorrådgiver
Mange virksomheter bruker sosiale sertifiserings- og merkeordninger som ett av flere tiltak i sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger og leverandøroppfølging. Det finnes svært mange ulike ordninger.

Mange virksomheter bruker sosiale sertifiserings- og merkeordninger som ett av flere tiltak i sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger og leverandøroppfølging. Det finnes svært mange ulike ordninger og det kan være vanskelig å vite hva som er forskjellen mellom dem.

Bruken av slike ordninger krever derfor at den som stiller krav vet hva ordningene innebærer og bruker dette på en hensiktsmessig og god måte. Etisk handel Norge har utviklet denne oversikten for å nettopp bidra til økt generell kompetanse knyttet til hva ulike ordninger krever i sine kriteriesett. Vi har lagt opp veilederne slik:

  • Dagligvare
  • Tekstil
  • Produkter og merkerordninger
  • System, revisjon og rapporteringsstandarder

Sertifiserings- og merkeordninger er ett av flere tiltak for å stoppe, redusere og forebygge virksomhetens negative påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Slike ordninger og revisjonsrapporter kan være en god inngang til økt dialog, samarbeid og forståelse for leverandørenes utfordringer, men bør alltid iverksettes med komplementerende tiltak.

De fleste kriteriesett blir evaluert og oppdatert med jevne mellomrom. Etisk handel Norge tar forbehold om at kriteriesettene kan bli oppdatert etter vår gjennomgang og vurdering. Selv om Etisk handel Norge har vurdert kriteriesettet til et visst nivå, sier ikke oversikten noe om kvaliteten på ordningenes bakenforliggende dokumentasjon, eller ordningenes oppfølging og gjennomgang av kriteriene da dette ikke er noe vi har sjekket. Noen ordninger er også tiltenkt gjennomført i kombinasjon med andre, eller har tilleggsmoduler. Dette er ikke en del av omfanget i oversikten. Derfor er det viktig at virksomheten selv setter seg inn i gjeldene versjoner, krav og kriterier for aktuell ordning og vurderer dette opp mot egne krav og forventninger. Noen ordninger har også et speisifkt formål med begrenset omfang.

 alt=

Fyll inn skjema og få tilsendt dokumentene direkte til din epost.

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar