Login

Etikkinformasjons-utvalget: Statusrapport 1. juni 2019

Norwegian Parliament Stortinget in Oslo, Norway

Etikkinformasjonsutvalget utreder om det er mulig og hensiktsmessig, herunder konsekvensene av, å pålegge næringsdrivende å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden. Hvis utvalget mener lovregulering er mulig og hensiktsmessig, skal utvalget i henhold til mandatet foreslå virkeområde og hvordan informasjonsplikten bør håndheves.

 

 

Last ned rapporten ↓

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Lov, grønne anskaffelser, EU grønne deal

CSRD sikrer handling og troverdighet 

Global logistics network. Flat vector illustration. Cargo delivery

Innspill til ny lov om offentlig anskaffelser