Fire tips til hvordan du integrerer dyrevelferd i bærekraftsarbeidet

Sheep standing out from the crowd, Tuscany Italy
Espen Utaker

Espen Utaker

Kommunikasjon- og markedsansvarlig

Har bedriften din integrert dyrevelferdshensyn i sitt arbeid for økt bærekraft? Sikring av dyrs velferd øker mulighetene for å nå bærekraftsmål. Det er i tråd med FNs råd, og vil også imøtekomme folks forventninger til bærekraftsstrategier.

 

Stadig flere engasjerer seg i dyrevelferd, viser tall for Norge og EU. Det er økende forventninger om at bedrifter inkluderer dyrevelferd i sitt samfunnsansvar. I tillegg til dyrene bedriftene har ansvar for i produksjonen, kan bedriftens aktivitet også påvirke ville dyr i omgivelsene, skriver Marianne Kulø fra Dyrevernalliansen i denne artikkelen.

 

Dyrevelferd påvirker alle bærekraftsmålene

Det er økende forventninger om at bedrifter inkluderer dyrevelferd i sitt samfunnsansvar. I tillegg til dyrene bedriftene har ansvar for i produksjonen, kan bedriftens aktivitet også påvirke ville dyr i omgivelsene. Dyrevelferd er faktisk mer eller mindre relevant for alle 17 målene, viser en større kartlegging publisert i Frontiers in Veterinary Science. I bedrifters bærekraftsarbeid er det dermed nyttig og på sin plass å inkludere dyrevelferd i tilnærmingen.

 

Her er noen eksempler på hvordan dyrevelferd er en viktig del av bærekraftsmålene:

  • God helse (mål 3) påvirkes, som vist i eksempelet med Covid-19, av dyrehelsen. Ved å forbedre dyrevelferden øker motstanden til dyr mot sykdommer og zoonoser. God dyrevelferd reduserer risikoen for antibiotikaresistens.

 

  • Undervannsliv (mål 14), livet på jorden (mål 15) og utryddelse av sult (mål 2) har alle sammenheng med hvordan dyrevelferd og helse er en forutsetning for sunne økosystemer og produksjon av trygg mat og høy kvalitet.

 

  • For å dempe klimaendringene (Mål 13) er redusert kjøttforbruk – som i seg selv betyr mindre dyrelidelser – anerkjent som et svært effektivt tiltak. Det er også kjent at bedre dyrevelferd kan bidra til å produsere mer effektiv mat fra kilder.

 

 

 

Hvordan komme i gang?

Her er forslag til hva din bedrift kan gjøre spesifikt for å integrere dyrevelferd i bærekraftsarbeid:

 

             1.   Sette mål. Vedta dyrevelferdsmål og inkludere dem blant andre bærekraftsmål. Publiser mål og sørg for at de er enkle å nå og finne for alle interessenter.


             2.   Integrer dyrevelferd i leverandørarbeid. Inkludere aktuelle dyrevelferdssaker i veiledning og kommunikasjon med leverandører.


             3.   Lag en kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsavdelingen godkjenner en plan for jevnlig å diskutere dyrevelferd når bærekraft er tema for artikler, innlegg og annen kommunikasjon.


             4.   Gi intern opplæring. Ansatte får opplæring i hvordan dyrevelferd er viktig for 4. deres bærekraftige arbeid, slik at alle har eierskap til mål og kommunikasjonsplan.

 

 

Næringslivet viser vei

Etter hvert er det mange tilfeller der også næringslivet har begynt å inkludere dyrevelferd i bærekraftsstrategier. Her kan du lese gode eksempler fra Etisk handel Norge sine medlemmer som du kan bli inspirert av når din egen bedrift skal integrere dyrevelferd i bærekraftsarbeidet.

Orkla er blant de mer progressive. I Orklas policy for dyrevelferd fremheves dyrevelferd som en viktig faktor: «Orkla aims to purchase all important animal-derived raw materials and products from sustainable sources by 2020. Animal welfare is an important component of our responsible sourcing strategy, and Orkla is committed to improving animal welfare across our global value chains».

IKEA er et annet godt eksempel. Om IKEAS bærekraftsstrategi påpekes følgende: “At IKEA, we want our business to have a positive impact on people and the planet. Guided by the IKEA values, sustainability is an integrated part of everything we do – for us, improving animal welfare and enabling a shift towards more sustainable animal agriculture is a part of our sustainability ambitions and central to the IKEA Food business direction.”

Ønsker du mer informasjon om temaet eller råd om hvordan bedriften din kan innlemme dyrevelferd i bærekraftsarbeidet?

Kontakt gjerne Dyrevernalliansen: fag@dyrevern.no.

Lignende poster

Seks steg til bærekraftig bedrift

Hva vil det egentlig si å være en bærekraftig bedrift? Og når kan en bedrift kalle seg helt bærekraftig? Sannsynligvis aldri. Bærekraftarbeidet er en kontinuerlig prosess som du aldri blir

Les mer »

Sosiale medier

Mest besøkte

S-en i ESG – Nå haster det!

– Hvis du enda ikke har startet å jobbe med menneskerettigheter for å innfri åpenhetsloven må du starte umiddelbart, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl. På høy

Les mer »