Login

Høringsinnspill NOU 2023: 15 – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i norsk rett

EUs CSRD er et av flere kraftfulle virkemidler for den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet som må realiseres uten å gå på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Utvalget har gjort et godt stykke arbeid med å se på de ulike kravene til bærekraftsrapportering blant annet i taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen og deretter foreslått endringer i […]

Posisjon: Menneskerettigheter og krigen i Ukraina

Det er en dyster tid for Ukraina og Europa. Etisk handel Norge fordømmer på det sterkeste Russlands angrepskrig på demokratiske Ukraina og grunnleggende menneskerettigheter. Enhver væpnet konflikt påvirker også menneskerettigheter og humanitære forhold, og det er ofte uskyldige og de mest sårbare som rammes hardest. Ukraina er, som de fleste andre land, en del av […]

Etisk handel Norge mener: Norske virksomheter kan ikke akseptere tvangsarbeid i sine kinesiske leverandørkjeder

For the English version read here.  Sammen med våre 215 medlemmer jobber Etisk handel Norge for handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø. Vår forpliktende prinsipperklæring og veiledning tar utgangspunkt i gjeldende anerkjente FN og ILO-konvensjoner for menneske- og arbeidsrettigheter, samt sentrale rammeverk fra FN og OECD som pålegger næringslivet å respektere og ivareta mennesker, samfunn […]