Login

Innspill til ny lov om offentlig anskaffelser

Kjøper varer for 750 milliarder – stor påvirkningskraft Det offentlige kjøper varer og tjenester for 750 milliarder (SSB tall 2023) og er dermed Norges største kunde med svært stor påvirkning på både klima, miljø og arbeidsforhold. Den nye loven om anskaffelser vil dermed kunne bety en stor, positiv forskjell både i Norge og i de […]

Hva er næringslivets ansvar i konfliktområder? Israel-Palestina konflikten

Etisk handel Norge ber virksomheter om å ikke handle varer eller tjenester fra ulovlig okkupert område eller investere i selskaper som er tilknyttet ulovlige bosetninger. FN har laget en selskapsliste som norske virksomheter bør sjekke om de er forbundet med. De anerkjente retningslinjene fra FN og OECD pålegger næringslivet og offentlige virksomheter å respektere krigens […]

Høringsinnspill til den norske posisjonen til EUs lovforslag om forbud mot tvangsarbeid

Etisk handel Norge er positiv til intensjonen med lovforslaget, å få utryddet tvangsarbeid som 28 millioner mennesker er tvunget til å utføre. Dette er vår tids moderne slaveri og alle gode krefter må jobbe sammen slik at tvangsarbeid blir utryddet, men dette arbeidet tar dessverre (altfor) lang tid. Våre kommentarer og innvendinger knytter seg til […]