Høringsinnspill NOU 2023: 15 – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i norsk rett

Norwegian Parliament Stortinget in Oslo, Norway

EUs CSRD er et av flere kraftfulle virkemidler for den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet som må realiseres uten å gå på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Utvalget har gjort et godt stykke arbeid med å se på de ulike kravene til bærekraftsrapportering blant annet i taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen og deretter foreslått endringer i regnskapsloven, verdipapirloven og åpenhetsloven m.fl. Etisk handel Norges støtter hovedlinjene i utvalgets anbefaling, men vår største innvending er at utvalget ensidig vektlegger bærekraftsforhold av miljø og klimamessig art, og ikke grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. I tillegg bør flere andre deler av utvalgets forslag konsekvensutredes nærmere. Les høringsinnspillet her: 04.09.23 Etisk handel Norge_Høringsinnspill NOU 2023_15 Bærekraftsrapportering

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar