Position: Studentmedarbeider

  • Frida Øvregaard Lunde

    Frida Øvregaard Lunde

    Frida Øvregaard Lunde er student i masterprogrammet Development, Environment and Cultural Change ved Universitetet i Oslo og skriver for tiden master om unge Osloborgeres holdninger og handlinger til kjøtt- og klesforbruk. Fra før har hun en bachelor i utviklingsstudier fra OSLOMET. Frida jobbet først som praktikant i to måneder gjennom studiet på OSLOMET, hvor hun…

  • Miriam Hasan