Frida Øvregaard Lunde

Frida Øvregaard Lunde er student i masterprogrammet Development, Environment and Cultural Change ved Universitetet i Oslo og skriver for tiden master om unge Osloborgeres holdninger og handlinger til kjøtt- og klesforbruk. Fra før har hun en bachelor i utviklingsstudier fra OSLOMET.

Frida jobbet først som praktikant i to måneder gjennom studiet på OSLOMET, hvor hun kartla klimagassutslippene til medlemmene våre. Nå jobber hun som prosjektmedarbeider og hjelper til med å oppdatere landrapporter, utvikle ulike verktøy for medlemmer, oversette dokumenter, hjelpe til med gjennomføring av arrangementer og andre diverse oppgaver.