Login

Høringsinnspill til den norske posisjonen til EUs lovforslag om forbud mot tvangsarbeid

Høringsinnspill til den norske posisjonen til EUs lovforslag om forbud mot tvangsarbeid Etisk handel Norge er positiv til intensjonen med lovforslaget, å få utryddet tvangsarbeid som 28 millioner mennesker er tvunget til å utføre. Dette er vår tids moderne slaveri og alle gode krefter må jobbe sammen slik at tvangsarbeid blir utryddet, men dette arbeidet […]

Høringsinnspill NOU 2023: 15 – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i norsk rett

Høringsinnspill NOU 2023: 15  – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i norsk rett EUs CSRD er et av flere kraftfulle virkemidler for den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet som må realiseres uten å gå på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Utvalget har gjort et godt stykke arbeid med å se på de ulike kravene […]