Etisk handel Norge mener: Norske virksomheter kan ikke akseptere tvangsarbeid i sine kinesiske leverandørkjeder

For the English version read here.  Sammen med våre 170 medlemmer jobber Etisk handel Norge for handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø. Vår forpliktende prinsipperklæring og veiledning tar utgangspunkt i gjeldende anerkjente FN og ILO-konvensjoner for menneske- og arbeidsrettigheter, samt sentrale rammeverk fra FN og OECD som pålegger næringslivet å respektere og ivareta […]

Høringsinnspill til forslag om lov om god handelsskikk

Høringsinnspill til forslag om lov om god handelsskikk I forslag til formålsparagraf står det at loven skal bidra til økt forbrukervelferd ved å fremme forretningsforbindelser mellom næringsdrivende med en høy etisk standard, særlig i form av effektive og forutberegnelige relasjoner.    Med forbrukervelferd menes velferd for sluttkunder gjennom lave priser, høy kvalitet, bredt vareutvalg og […]

Etikkinformasjonsutvalget: Statusrapport 1. juni 2019

Etikkinformasjonsutvalget: Statusrapport 1. juni 2019 Etikkinformasjonsutvalget utreder om det er mulig og hensiktsmessig, herunder konsekvensene av, å pålegge næringsdrivende å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden. Hvis utvalget mener lovregulering er mulig og hensiktsmessig, skal utvalget i henhold […]