Login

Høringsinnspill til den norske posisjonen til EUs lovforslag om forbud mot tvangsarbeid

Etisk handel Norge er positiv til intensjonen med lovforslaget, å få utryddet tvangsarbeid som 28 millioner mennesker er tvunget til å utføre. Dette er vår tids moderne slaveri og alle gode krefter må jobbe sammen slik at tvangsarbeid blir utryddet, men dette arbeidet tar dessverre (altfor) lang tid. Våre kommentarer og innvendinger knytter seg til selve utformingen av lovforslaget. Les hele høringsinnspillet: Høringsinnspill tvangsarbeid_25.09.23