arbeidsmøte

Vil du jobbe i Nordens ledende fagmiljø for bærekraftig forretningspraksis?

Vil du jobbe i Nordens ledende fagmiljø for bærekraftig forretningspraksis? Arbeidsoppgavene vil være rådgivning og kompetanseutvikling av Etisk handel Norges medlemmer i næringslivet, offentlig sektor og organisasjoner, prosjektarbeid nasjonalt og internasjonalt. Søknadsfrist 16.3. Stillingen søker du på Finn her.

Faglige kvalifikasjoner:

 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra næringsliv og/eller offentlig sektor, gjerne med innkjøp og/eller ansvarlig leverandørkjedestyring
 • Fortrinnsvis masterutdanning fra universitet/høgskole
 • Kunnskap om aktsomhetsvurderinger, næringsliv og menneskerettigheter, næringslivets bidrag til bærekraftsmålene og globale leverandørkjeders påvirkning på miljø/klima
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra strategiarbeid og prosessledelse er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og resultatorientert
 • Sterke analytiske ferdigheter kombinert med god operativ forståelse
 • Kan prioritere og levere god kvalitet innen gitte frister
 • Gode samarbeidsevner, evne til å lytte, serviceinnstilt og omgjengelig
 • Troverdig og tillitsskapende
 • Faglig nysgjerrig og et sterkt engasjement for Etisk handel Norges formål og arbeid

Vi tilbyr:

 • En spennende 100 prosent fast seniorrådgiver-stilling, i en organisasjon i vekst med et viktig samfunnsoppdrag
 • Dybdekunnskap om norsk næringsliv og transformasjonen til bærekraftig forretningspraksis
 • Engasjerte og hyggelige kolleger med høyt kompetansenivå
 • Et godt arbeidsmiljø, god pensjonsordning, fleksitid med avspasering time for time, 5 ukers ferie og fri påske- og juleukene, trening i arbeidstiden og muligheter for etterutdanning

Stillingen rapporterer til daglig leder. Lønnsramme: kr 550.000-680.000. Ønskelig med oppstart juni/juli 2021.

Om arbeidsgiveren

Etisk handel Norge ble stiftet i år 2000 og er en medlemsorganisasjon med 170 medlemmer fra næringsliv, offentlige virksomheter, fagbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjoner og frivillig sektor. Etisk handel Norge er et flerpartssamarbeid som gjør det mulig å møte komplekse og utfordrende problemstillinger i leverandørkjeden som virksomheter ikke kan takle alene.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel