Nuts: Cashew Nuts

Smaker cashewnøttene like godt hvis de produseres under farlige forhold?

Lørdag var det Verdensdagen for rettferdig handel, et initiativ fra World Fair Trade Organization der hensikten er å fremme rettferdig handel som et virkemiddel for bærekraftig utvikling, likestilling og produksjonsmetoder som tar hensyn til både miljø og arbeidere.

Blant matvarene som kan være produsert under farlige forhold, er cashewnøtter. Derfor har IEH lansert et prosjekt sammen med medlemmer i dagligvarebransjen, for å bedre nøttearbeidernes arbeidsforhold.

Store deler av cashewnøttproduksjonen skjer fortsatt manuelt, alt fra innhøsting og tørking, til kvalitetskontroller og til sortering og pakking. Arbeiderne mangler ofte nødvendig verneutstyr, og kan få skader på hender og lunger når de fjerner skallet og kommer i kontakt med etsende væske som ligger mellom cashewnøttens to lag.  

Barnearbeid under dyrkingen 

Hvert år spiser nordmenn tonnevis av cashewnøtter. Dagligvarebransjen importerer denne type nøtter for 120 millioner NOK i året og ca. 60 % av alle cashewnøtter kommer fra Vietnam, mens resten kommer fra det afrikanske kontinentet.

Vietnam er kjent for å være et høyrisikoland for brudd på flere sentrale menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, som blant annet skyldes sviktende fagorganisering og svak HMS-ledelse. Utfordringer inkluderer barnearbeid under dyrking av nøttene, lave lønninger og manglende verneutstyr. 

Fokus på Vietnam

Gjennom samarbeid med lokale partnere, vil IEH og dagligvaremedlemmene forbedre leverandørkjedene for cashewnøtter til Norge. Prosjektet er først og fremst rettet mot forholdene for arbeidere i Vietnam, men fokuserer også på noen afrikanske land, først og fremst Elfenbenskysten, som leverer cashewnøtter til Vietnam. Prosjektet dekker dermed en stor andel av leverandørkjeden til cashewnøtter som konsumeres av nordmenn.

Cashew-prosjektet startet i fjor, og det skal være ferdig i løpet av 2020. Blant tiltakene er muligheten for å kompensere nøttearbeidere som er blitt skadelidende.

Vi bryr oss

Undersøkelser viser at både forbrukere og bedriftsledere bryr seg om hvordan varene vi kjøper inn er produsert, det betyr ikke at en nødvendigvis handler deretter.

Over halvparten av befolkningen over 18 år er bekymret for at de risikerer å kjøpe varer som er laget under uforsvarlige arbeidsforhold, men bare 22% av oss undersøker dette nærmere når vi handler, viser en større forbrukerundersøkelse IEH publiserte i fjor.

Så mange som 9 av 10 ledere svarer at det er «avgjørende» eller «viktig» at bedriftens produkter blir produsert under anstendige arbeids- og miljøforhold, i en fersk kartlegging vi har gjennomført sammen med YouGov. Samtidig svarer bare halvparten at bedriftslederne at de har etablert en innkjøpsstrategi som ivaretar bærekraftig innkjøp.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel