Johanne Kjuus DSC_8072

Orkla Foods styrer mot 1.5-graders målet

Orkla er ett av få selskaper i Norge som i dag har en klar kurs mot 1,5 graders målet. Men veien fram er fortsatt lang. Og uten at forbrukerne blir med på reisen, så er målet uoppnåelig.

Leder for bærekraft i Orkla Foods Norge, Johanne Kjuus, oppfordrer bedrifter til å sette vitenskapsbaserte mål en kan styre etter for å kutte klimautslippene sine, såkalte Science-based Targets. Få selskaper i Norge i dag har satt så ambisiøse klimamål.

– Nå haster det å få flere til å ta de samme forpliktelsene, sa Kjuus på Etisk handel-konferansen sist uke.

Orkla fikk i 2021 toppkarakteren A- i klimaledelse og klimaarbeid blant mer enn 10.000 selskaper globalt på CDP (Carbon Disclosure Project) sin ranking. CDP er en stiftelse som hjelper næringsliv og myndigheter til å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning.

– Orkla skal redusere sitt eget klimaavtrykk med 70 prosent innen 2030 – og vi må også halvere klimaavtrykket i ekstern verdikjede, med utgangspunkt i baseline 2014, sa Johanne Kjuus.

– Det haster med å få alt på plass. For å lykkes, må vi spise mer grønt som er bra for både kroppen og planeten. Vi må ha mer fornybar strøm til traktorer, fabrikker og lastebiler. Vi må ha mer av alt som gjør det mer fristende, enkelt og helt naturlig å velge mer bærekraftig, sa Kjuus.

 

Avhengig av at forbrukerne velger klimavennlig for å nå målene

For om Orkla skal lykkes med å nå målet om å drive i overenstemmelse med 1.5-graders målet, må de også få med forbrukerne. Orkla Foods Norge har begynt å klimamerke sine matvarer slik at det blir enklere for forbrukerne å velge bærekraftige råvarer.

– Klimautfordringene kan bare løses dersom flertallet av forbrukerne blir med på endringene. Gjennom våre merkevarer skal vi gjøre det enklere og mer attraktivt for folk flest å ta grønne matvalg. Vi skal dulte forbrukerne i riktig retning, sa Kjuus.

– Vi tror ikke på pekefinger – eller avgifter, men vi må gjøre det enkelt å ta klimavennlige valg – da må feks kjøtterstatninger stå side om side i ferskvarehylla – for det er der forbruker tar valget om hva de skal ha til middag.

Hvordan styre etter 1.5-graders målet?

– Orkla har kategorisert utslippene vi har er i tråd med retningslinjer fra den internasjonale organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi), som også har godkjent målene våre – og godkjent at de er i tråd med den klimagassreduksjonen som må til for å unngå global oppvarming over 1,5 grader, forteller Kjuus.

Science Based Targets (SBT) er vitenskapsbaserte klimamål som er på linje med Parisavtalen, som skal hjelpe næringslivet med å kutte de utslippene som er nødvendig for å nå 1,5-gradersmålet. SBT er et internasjonalt samarbeid som stadig flere selskaper forplikter seg til.

– For å kunne nå klimamålene må vi selv ha klare og tydelige mål og det innebærer at vi må redusere klimagassutslipp i både vår egen produksjon og i ekstern verdikjede.

Som for de fleste bedrifter er det lettest å kutte utslipp i egen produksjon, såkalt scope 1 og 2, der kilden til egne utslipp i Orklas tilfelle er for det meste fossilt brensel til oppvarming. Det er imidlertid i de eksterne verdikjede, som kalles scope 3, hvor de store utslippene ligger.

– Utslippene vi har i eget hus er rundt 10% av vårt totale klimaavtrykk, mens utslipp fra eksterne kilder er 90%. Vi må kutte begge deler parallelt.

– Eksterne utslipp kommer for det meste fra våre råvarer, emballasje, transport, avfall og lignende, hvor 80% av råvarens klimaavtrykk igjen kommer fra kjøtt- og meieriråvarenes klimagassutslipp.

 

Vil bli ett Net zero selskap

På klimatoppmøtet i Glasgow før jul – ble det satt opp en egen standard for hva Net zero innebærer – og hva som skal til for selskaper å nå Net zero. Orkla jobber hardt for å bli et Net zero-selskap, noe som betyr at matforsyning må ha netto null klimagassutslipp.

–Regelverket legger størst vekt på at utslippene fra egen virksomhet og verdikjede reduseres og mindre vekt på kompenserende tiltak. Det betyr at vi først må kutte klimagassutslippene våre i tråd med de mål som er satt i scope 1,2 og 3, deretter kan de resterende utslippene nøytraliseres gjennom klimainvesteringer. Vi vurderer nå hva dette helt konkret innebærer for oss.

– Derfor må vi investere i karbonlagring – eller bidra til at CO2-avtrykket blir positivt gjennom blant annet planting av nye tareskoger, sertifikater for karbonbinding knyttet til jordbruksproduksjon og lignende – til det nivået som gjør at vi blir i prinsippet klimanøytrale, sier leder for Orkla Foods som dermed har nok å gjøre de nærmeste årene for at Orkla skal kunne gi forbrukerne bærekraftig mat som er i tråd med Paris-avtalens 1.5-graders mål.

Orklas klimamål mot 2030:

I tillegg til de klimamål som Orkla har satt på konsernnivå, har Orkla Foods Norge satt seg en ambisjon om å halvere produktenes klimaavtrykk innen 2030. Videre har de i sin nye «Plan-Ja strategi» satt følgende mål for selskapet;

  • 75% mindre matsvinn i egen drift innen 2030 / Inspirere forbrukere til å redusere eget svinn.
  • 100% økning i omsetningen fra sunnere produkter og Nøkkelhullsprodukter innen 2030.
  • Klimasmart emballasje, dvs. 100% resirkulerbar og med en ambisjon om at 90% av emballasjen skal komme fra resirkulerte eller fornybare råvarer.
  • Alle våre råvarer skal være produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr.

 

Både Orkla og Orkla Foods Norge er medlem av Etisk handel Norge.

 

 

 

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel