Group of Latin American women working at a shoe making factory - manufacturing concepts

Nytt veikart for interessentdialog

Interessentdialog kan være et vanskelig begrep for selv store virksomheter. For å ufarliggjøre det hele, lanserte vi på mandag en enkel og praktisk veiledning rettet mot små- og mellomstore bedrifter for hvordan samhandle med interessenter.

Her finner du veikartet og tilleggsverktøy.

– Interessentdialog er kjernen av aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Ved å konsultere og samhandle med nøkkelinteressenter, vil du mest sannsynlig få informasjon som du ikke får gjennom egenrapporteringsskjemaer og sosiale revisjoner, forteller Seniorrådgiver Stine Foss.

Hvorfor er interessentdialog viktig?

Viktigheten av å engasjere seg med interessenter i produksjonsland illustreres godt av erfaringen fra et av Etisk handel Norges medlemsbedrifter.

– I mange år hadde bedriften mottatt spørreskjemaer med egenvurdering og tredjepartsrevisjoner fra en leverandør i India. Basert på funnene var dette en lavrisikofabrikk som tilsynelatende ikke fordret ytterligere tiltak, forteller Foss

– Samtidig kom bedriften stadig over rapporter fra sivilsamfunn, akademikere og journalister som beskrev tilfeller av diskriminering, seksuell trakassering, lav lønn og lang arbeidstid i samme bransje og region.

Avviket mellom disse rapportene og tilbakemeldingene fra leverandøren fikk selskapet til å utforske nærmere. De kontaktet en norsk frivillig organisasjon som jobber med kvinners rettigheter, og fikk gjennom dem kontakt med en av partnerorganisasjonene i India.

– Med leverandørens tillatelse besøkte en kvinnelig representant for denne organisasjonen produksjonsanlegget og snakket med kvinnene på deres lokale språk. Til fabrikkledelsens overraskelse rapporterte kvinnene om flere tilfeller av seksuell trakassering fra mellomledelsen, og diskriminering som innebar i overkant hard behandling av gravide kvinner.

– Det viste seg at dette, enda mer enn lav lønn og lang arbeidstid, forårsaket mye frustrasjon for kvinnene på arbeidsplassen, forteller Foss.

Informasjonen var ny både for vårt bedriftsmedlem og fabrikksledelsen. For å takle problemene samarbeidet selskapet og fabrikkledelsen med samfunnsorganisasjonen for å sette opp et program rettet mot mellomledelsen, samt en klagemekanisme for personalet til å rapportere om tilfeller av trakassering og diskriminering.

– Eksemplet viser at å engasjere de rette interessentene på riktig måte er sentralt for å identifisere utfordringer for mennesker og miljø, og sette i verk de riktige tiltakene.

Dette er viktig fordi enkelte virksomheter kan se seg blind på å redusere egen risiko, istedenfor å identifisere risiko for mennesker og miljø der ute og redusere den, mener Foss.

Factory, Worker, Textile Industry – A cheerful female factory worker at the Camera for a Portrait while her coworkers are working the background

Hvem er interessenter?

Veikartet forklarer ytterligere hvem interessenter kan være for din viksomhet, og hvordan du kan kontakte dem og få til en dialog. Interessenter er personer eller grupper som har interesser som er, eller kan bli påvirket av en virksomhets forretningsaktiviteter så vel som de som har interesse og / eller evne til å påvirke, forklarer Foss.

– Eksempler på de som blir påvirket eller til og med skadet av en bedrift kan være arbeidere i leverandørkjeden, fagforeninger og lokalsamfunn. Eksempler på interesser som kan ha interesse og mulighet for påvirkning av bedriftens aktiviteter kan være sivilsamfunn, investorer, leverandører eller lokale myndigheter for å nevne noen.

Interessentdialog er prosessen med å konsultere interessenter gjennom møter, høringer, intervjuer, rundebord, diskusjoner og så videre.

– Hensikten er vanligvis tredelt: å gi de ulike gruppene informasjon om virksomhetens aktiviteter, å høre og forstå deres tanker og bekymringer som svar, og motta deres ideer for å redusere eller forhindre negative påvirkninger, forklarer Foss.

– Dialogen må være åpen, ærlig og sentrert rundt samarbeid.

Bedrifter får med andre ord muligheten til å ta informerte beslutninger for å håndtere komplekse utfordringer i leverandørkjeden ved å samhandle med interessenter.

Om veikartet

Det Norad-finansierte veikartet er “Engaging stakeholders in due diligence: A beginner’s roadmap for small and medium sized companies (SME’s)” er et resultat av arbeidet over tid med små og mellomstore bedrifter og et antall interessenter i India og Kina og med sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge.

Veikartet er delt inn i seks underkapitler basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018). Kartet har en oversikt over nøkkelinteressenter og en liste på hvorfor og hvordan disse bør involveres per kapittel, og følges av verktøy rettet spesielt mot interessentdialog i Kina og India.Veikartet er delt inn i seks underkapitler basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018). Kartet har en oversikt over nøkkelinteressenter og en liste på hvorfor og hvordan disse bør involveres per kapittel, og følges av verktøy rettet spesielt mot interessentdialog i Kina og India.Veikartet er delt inn i seks underkapitler basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018). Kartet har en oversikt over nøkkelinteressenter og en liste på hvorfor og hvordan disse bør involveres per kapittel, og følges av verktøy rettet spesielt mot interessentdialog i Kina og India.Veikartet er delt inn i seks underkapitler basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018). Kartet har en oversikt over nøkkelinteressenter og en liste på hvorfor og hvordan disse bør involveres per kapittel, og følges av verktøy rettet spesielt mot interessentdialog i Kina og India.

Her finner du veikartet og tilleggsverktøy.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel