Exterior of the Norwegian Parliament Stortinget in Oslo, Norway

Møt oss under Arendalsuka!

Under Arendalsuka vil vi vise at det er samarbeid og en praktisk tilnærming som må til. Bare bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk med aktsomhetsvurderinger vil kunne sikre en bærekraftige forretningspraksis, og dermed bidra til at vi når bærekraftsmålene. Sjekk ut arrangementsoversikten her:

  • 13.08 (kl 16.00-17.00, RS Storebrand-båten Pollen) Etisk handel Norge, Storebrand: Kunsten å investere bærekraftig. Hva kjennetegner de som kan kunsten med gode bærekraftsvurderinger? Hva skal til for å få finansbransjen til å samles om et felles rammeverk?
  • 13.08 (kl 18.00-19.30, Bærekraftshuset, Torvgata 7) Etisk handel Norge, Kirkens Nødhjelp, Storebrand: Bærekraftsvorspiel: Kan produktene dine produseres uten vann? I dag er vann mer enn noensinne en global utfordring, og en helt avgjørende ressurs for bærekraftig utvikling. Bruk og fordeling av vann gir også norsk næringsliv et tydelig ansvar for vannhåndtering i produksjonen av egne varer gjennom globale leverandørkjeder.
  • 14.08 (kl 09.00-11.30, Bankgården, Foreningen) Etisk handel Norge, Raftostiftelsen, Fairtrade Norge, SOS Barnebyer, m.fl.: Bistand mot moderne slaveri – hvordan og hvorfor? Utviklingsministeren innleder. I en todelt bolk spør vi hvorvidt norsk bistand kan være et godt virkemiddel for å nå FN’s bærekraftsmål og hvordan næringslivet med aktsomhetsvurderinger kan bidra til å forebygge og adressere moderne slaveri.
  • 14.08 (kl 12-13, Bankgården, Bricolagen) Etisk handel Norge, Norgesgruppen: Digital-lunsj: verktøy mot moderne slaveri. Etisk handel Norge og Norgesgruppen (Unil) har inngått samarbeid med den svenske tech-upen QuizRR.se for å bekjempe moderne slaveri i matindustrien i Thailand.
  • 14.08 (kl 13-14, Bankgården, Bricolagen) Etisk handel Norge, Norgesgruppen, Orkla: Bærekraftig forretningspraksis – er det mulig?  Bærekraft er blitt et moteord, så hvordan kan vi fylle det med reelt innhold? Etisk handel Norges medlemmer jobber for at næringslivet og offentlig sektor skal få en mer bærekraftig forretningspraksis med bruk av aktsomhetsvurderinger slik det er beskrevet i OECDs kortveileder for ansvarlig næringsliv. Norgesgruppen og Orkla, begge medlemmer i Etisk handel Norge, gir eksempler på eget bærekraftsarbeid
  • 14.08 (kl 14.30-15.00, Restaurant Nonno v/Pollen) Bygg.no: Livepodcast -Byggeplassen. Vet du hva du handler til byggeprosjektet? – med gjestene Harald V. Nikolaisen (administrerende direktør i Statsbygg) og Heidi Furustøl (daglig leder Etisk Handel Norge).

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel