Vinneren av Etisk handel prisen 2023 tildeles Holzweiler og Line Staxrud Eriksen og resten av bærekraftsteamet med Margrethe Vikanes for fremragende arbeid med etisk handel.

Holzweiler og Line Staxrud Eriksen vant Etisk handel prisen 2023!

Vi gratulerer Holzweiler med Line Staxrud Eriksen som vinner av Etisk handel prisen 2023! Prisen ble delt ut under Etisk handel-konferansen. Holzweilers bærekraftsteam består av Line Staxrud Eriksen (til venstre) og Margrethe Vikanes (til høyre).

Her er juryens begrunnelse:

Vinneren av Etisk handel prisen 2023 tildeles Holzweiler og Line Staxrud Eriksen og resten av bærekraftsteamet for fremragende arbeid med etisk handel. Juryen trekker spesielt frem Holzweilers vilje til å dele kunnskap og erfaring med Etisk handel Norges medlemmer og med resten av tekstilbransjen, både god praksis, og også der Holzweiler støter på utfordringer.

Holzweiler er konkrete og åpne om sine mål på bærekraftsfeltet, og offentliggjør dette både i medlemsrapporten og på nettsidene. For å ha framgang i etisk handel arbeidet må det være god forankring og solide interne systemer for aktsomhetsvurderinger slik Holzweiler har, og de involverer ansatte på tvers av team for bærekraft, produktutvikling og innkjøp. Sentralt i etisk handel-arbeidet står faglige rettigheter, og her kan Holzweiler også vise til forbedringer i egen virksomhet. Holzweiler har også videreutviklet Etisk handel Norges Supplier Code of Conduct med blant annet krav til leverandører om levelønn, og unngå produksjon i Xinjiang og gjøre ekstra grundige aktsomhetsvurderinger.

Holzweiler er innovative og til inspirasjon for andre, ved blant annet tiltak for å bli mer sirkulærøkonomisk; utviklingen av digitalt produktpass, og med pilotering av 3D design for å minimere materialbruk og effektivisere ansvarlighet i innkjøpsprosessen.

Holzweiler er aktive i flere prosjekter hvor de sprer kunnskap til også andre i bransjen; de sitter i NF&TAs arbeidsgruppe om digitale produktpass, de er svært aktive i Etisk handel Norge og andre flerpartsorganisasjoners internasjonale arbeidsgruppe for ansvarlig innkjøpspraksis, og de deltar i Etisk handel Norges Norad-finansierte prosjekt for mohair og ull i Sør-Afrika.

Etisk handel er et lagarbeid, men juryen vil også trekke frem Line Staxrud Eriksens brennende engasjement for en bedre klode som preger alt hun gjør. Det var for eksempel Line som tok initiativ til å melde Holzweiler inn i Etisk handel Norge i 2017, og det var Line som igangsatte det som nå er Etisk handel Norges arbeidsgruppe på levelønn for tekstilmedlemmer, nettopp fordi hun så behovet for å sparre med flere.

Alt i alt er Holzweiler et superengasjert team, med mange baller i luften og gode interne systemer, som gladelig deler av sine erfaringer, utfordringer og innspill slik at alle kan dra nytte av dette og bli bedre sammen!

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel