Krediter: Photo: Solidarity Center.

Handler du tekstiler fra Bangladesh?

Vi åpner nå for at medlemmer som handler fra Bangladesh kan nominere sine fabrikker til vårt prosjekt om sosial dialog, med særlig fokus på kvinner. Prosjektdeltagelse er gratis for medlemmer og prosjektet vil startes opp i løpet av høsten 2021.

Sosial dialog-programmet i Bangladesh går nå inn i fjerde fase. Kjønnslikestilling har vært en viktig del av programmet siden oppstart, men det blir nå ytterligere fokus på kvinners rettigheter og deltagelse.

Hensikten med det kjønnsspesifikke prosjektet er å styrke kvinnelige arbeidstakere gjennom økt kunnskap og bevissthet, samt bygge kapasitet hos fabrikker og arbeidstakere for å forebygge og håndtere kjønnsbasert vold, seksuell trakassering og øke kjønnssensitivitet. Prosjektet vil også sikte på å etablere klagemekanismer for seksuell trakassering. Opplæring vil bli gitt til fabrikkledelse, mellomledere og arbeidere om hvordan man kan skape en inkluderende arbeidsplass og bidra til å styrke industrielle forhold for bærekraftig utvikling.

Fabrikker til nominering må være i eller nær Dhaka.

Ved interesse eller spørsmål, ta kontakt med marthe@etiskhandel.no

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel