Waterlooplein market in Amsterdam, Netherlands

Fra ord til handling – ny rapport om forbrukere og etisk handel

Foto: Rawpixel.com/@shutterstock

Initiativ for etisk handel (EH) har sammen med Innsikteriet utarbeidet rapporten «Status Etisk handel – Forbruker 2017»

Viktig rapport

Rapporten kartlegger forbrukernes kunnskap, holdninger og atferd i forhold til etiske og bærekraftige problemstillinger. Den ser også nærmere på hva som kjennetegner de etiske forbrukerne sammenliknet med de mindre engasjerte forbrukerne.

Denne rapporten er viktig. For deg og meg som aktive forbrukere, og ikke minst for alle virksomheter som ønsker å øke verdiskapningen gjennom å ha aktive etiske forbrukere som kunder. og aller viktigst; etisk handel bedrer arbeidernes liv og redder miljøet.

Fokuset på etisk handel er sterkt i en betydelig del av befolkningen, og det vises ved at varer velges aktivt bort fra handlekurven, krav stilles til egen arbeidsgiver og vi stiller krav til offentlige virksomheter.

Vi forbrukere engasjerer oss i etisk handel – og aller mest bryr vi oss om barnearbeid. Hele 40% av oss oppgir at vi minst én gang har unnlatt å kjøpe et produkt fordi vi mistenker at produktet bidrar til barnearbeid.

Ansvaret hos bedriftene

I 2017 legger forbrukerne ansvaret på bedriftene som selger og importerer varene de kjøper når det gjelder å begrense risikoen for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, og for å sikre en bærekraftig og etisk produksjon. Norske bedrifter har en moralsk forplitelse, i tillegg til å være bundet av internasjonale konvensjoner, til ikke å fraskrive seg ansvaret for produksjonsforhold i landene det importeres fra. 

 Vi forbrukere ønsker å handle etisk, men ifølge rapporten, uttrykker en stor andel av oss frustrasjon over mangel på informasjon om varene vi kjøper. De aktive etiske forbrukerne forventer åpenhet og lett tilgjengelig informasjon om hvilke etiske valg som ligger bak varene de kjøper.

Mangler informasjon

Kun 19% av befolkningen i undersøkelsen er helt eller delvis enige i at de får tilstrekkelig informasjon om under hvilke forhold varene de kjøper blir produsert. I mangel på informasjon på selve produktet eller i butikkene, er det dermed mediene som i stor grad blir den viktigste kanalen for forbrukerne når det gjelder informasjon om varen og produksjonsforholdene. 66% av forbrukerne er helt eller delvis enige i at de unngår virksomheter som mediene knytter til brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter eller uforsvarlig miljøhåndtering.

Andelen som undersøker selv har steget noe siden forrige undersøkelse «Den etiske forbruker 2013», men det er fortsatt flere som er bekymret enn de som gjør en egeninnsats for å sikre at de handler etisk og bærekraftig. Det er med andre ord fortsatt et stykke vei å gå fra ord til handling.

Trenger hjelp for å ta riktige valg

Mangel på aktiv handling er mulig å endre. For hver forbruker som gjør et aktivt valg, altså de aktive og engasjerte forbrukerne, finnes det også et antall forbrukere som deler mange av de samme oppfatningene om etisk handel. Disse trenger bare litt hjelp til å velge eller velge vekk.

Derfor oppfordrer IEH oppfordrer alle norske virksomheter til å bli bedre kjent med hvilke etiske krav deres egne kunder, medlemmer, forbrukere eller velgere stiller til nettopp deres virksomhet.

IEH hjelper gjerne til!

Bestill rapporten:

Rapporten kan bestilles fra Innsikteriet AS 
E-post: Erik.lindsay.griffin@innsikteriet.no  
eller ved å ringe Erik Griffin på mobil:  +47 920 54 331

Pris:

  • Kr 9500,- (eks. MVA) for IEHs medlemmer
  • Kr 19 000,- (eks MVA)  for ikke-medlemmer

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel