Abstract modern architecture on sky background

FNs menneskerettighetserklæring fyller 70 år

 “Ensuring that human rights are respected across their own activities and value chains, is the most significant contribution most companies can make towards sustainable development.”

Sitatet er fra Dante Pesce, leder for FNs Working Group on Business and Human Rights. Samtidig viser en FN-rapport som ble lagt frem for Generalforsamlingen i oktober, at globalt er det kun et fåtall bedrifter som følger anbefalingen om å inkorporere menneskerettighetene i egen forretningsdrift.

“The majority of companies do not demonstrate practices that meet the requirements set by the Guiding Principles. This may indicate that risks to workers and communities are not being managed adequately in spite of growing awareness and commitments”, står det i rapporten.

Beskytte. Respektere. Rette opp.

Menneskerettighetene er også sentrale i IEHs prinsipper og metoder. Vi jobber for at internasjonal handel skal ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Den direkte foranledningen til FNs menneskerettighetserklæring i 1948 var brudd på millioner av menneskers grunnleggende rettigheter under andre verdenskrig, herunder massedrapet av opptil seks millioner europeiske jøder. 70 år senere respekteres fortsatt ikke grunnleggende menneskerettigheter og de universelle menneskerettighetene er derfor mer aktuelle enn noen gang. Eksempler på barne- og tvangsarbeid og skadelig miljøpåvirkning forekommer stadig i de globale leverandørkjedene. Etisk handel innebærer å respektere grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø. Sammen med våre medlemsbedrifter kartlegger vi risiko for menneskerettighetsbrudd. Deretter forsøker vi sammen med medlemmene, å forbedre forretningspraksisen og rette opp rettighetsbrudd, kommenterer Heidi Furustøl, daglig leder i Initiativ for etisk handel.

Omfatter arbeidslivet

Artiklene fra Verdenserklæringen fra 10.12.1948 regulerer både elementære menneske- og arbeiderrettigheter. Noen av dem har direkte relevans for arbeidslivet:

  • Ingen må holdes i slaveri eller trelldom.
  • Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet
  • Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. 
  • Alle har rett til arbeid, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til en rettferdig lønn – og «enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser».

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel