Heidi-20-DSC_1996-lavoppl

Åpenhetsloven iverksatt – en game-changer for norsk næringsliv

I dag, 1. juli, trer åpenhetsloven i kraft. Åpenhetsloven blir også kalt «Menneskerettighetsloven for næringslivet». – Det er en historisk dag for alle oss som jobber med et ansvarlig næringsliv, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

Dette blir en game-changer for norske bedrifter, sier Furustøl, som selv satt i Etikkinformasjonsutvalget og var med å rede grunnen for åpenhetsloven.

– Loven vil kunne utgjøre en betydelig positiv forskjell, og arbeidsforholdene for mange millioner arbeidere i norske virksomheters leverandørkjeder, kan bli forbedret. Også i EU skjer det mye på dette området og de vil kunne se til Norge som et foregangsland for ansvarlig næringsliv og bærekraftig forretningspraksis, sier Furustøl.

Sjekk ut vår Q&A for åpenhetsloven. 

Migrant-arbeider fra Myanmar på jobb i Thailand. Den nye åpenhetsloven har som formål å bedre arbeidsforholdene i leverandørkjedene.

Kom i gang med aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven består av to deler; aktiv plikt for bedrifter til å rapportere på aktsomhetsvurderinger og en passiv plikt til å gi ut informasjon til enhver som spør om hvordan virksomheten jobber med å ivareta menneskerettighetene og anstendig arbeid. Furustøl oppfordrer nå alle til å sette i gang med jobben. Et godt sted å begynne er på etiskhandel.no sine Kom i gang-sider.

Hva er aktsomhetsvurderinger?

De nærmere 9000 virksomhetene i Norge som nå blir omfattet av loven, er nødt å lære seg aktsomhetsvurderinger, som er metoden en blir lovpålagt å jobbe med for å oppfylle åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurderings-metoden kommer fra de ledende internasjonale gullstandardene for godt samfunnsansvar: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Loven vil kunne utgjøre en betydelig positiv forskjell, og arbeidsforholdene for mange millioner arbeidere i norske virksomheters leverandørkjeder, kan bli forbedret.

Aktsomhetsvurderinger beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter, forteller Furustøl.

– Medlemmene i Etisk handel Norge har jobbet med aktsomhetsmodellen siden den kom i 2011 fra UNGP og senere ble integrert i OECDs retningslinjer.

– Ifølge OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet på mennesker, samfunn og miljø.

Les mer på vår side om åpenhetsloven.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel