Aktsomhetsvurderinger trinn 2 – Kartlegge og prioritere risiko del 2

Hvordan kartlegge risiko hos leverandører og produsenter? Hvilke kartleggingsmetoder bør du bruke for ulike risikoområder? Hvilke interessenter bør involveres på veien? Og hvordan prioritere underveis?

Målgruppe:

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for oppfølging av bærekraft/etisk handel, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med bærekraft/etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden.

Innhold og læringsmål:

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dette kurset hjelper deg å grave dypere i risiko hos leverandører og produsenter, basert på den overordnede risikovurderingen på land, bransje og råvarer (modul 2). Vi går gjennom ulike metoder for kartlegging av forhold hos leverandører og produsenter, hvilke metoder fungerer for hvilken type risiko, og ikke minst hvordan du kan involvere interessenter for å sikre at informasjonen du får stemmer. Du vil også få høre et praktisk eksempel fra medlemmer av Etisk handel Norge som jobber godt på dette området.

Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Dette kurset er en del av en kursrekke på alle de seks trinnene av Aktsomhetsvurderingsprosessen.

Forkunnskaper:

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller tilsvarende, samt på Aktsomhetsvurderinger trinn 1 Forankre, og første del av trinn 2 Kartlegge risiko land/bransje/råvarer.

Forberedelse og gjennomføring:

Gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar/bærekraft/etisk handel, med særlig fokus på virksomhetens kartlegging av risiko i leverandørkjeden.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Medlemmer 500 kr, ikke-medlemmer 3000kr. Merk: Dette kurset er ikke for konsulentselskaper e.l.

Påmeldingen er bindende.