Åpenhetsloven: Én av fem mangler redegjørelse på nettsidene

Chinese Coal Workers
DSC_9065_v5
Espen Utaker
Kommunikasjons- og markedsansvarlig
Av 500 kontrollerte virksomheter bryter en femtedel kravet om at redegjørelse skal offentliggjøres på nettsidene.

Forbrukertilsynet har undersøkt 500 virksomheter. Av disse er det hele 100 som ikke har offentliggjort redegjørelsen for åpenhetsloven på sine nettsider.

Det er anslått at omtrent 9 000 norske virksomheter er så store at de må redegjøre for åpenhetsloven. De 500 kontrollerte virksomhetene er valgt ut tilfeldig, uavhengig av bransje og størrelse. En femtedel av de kontrollerte virksomhetene mangler redegjørelse på sine nettsider, skriver Frobruketilsynet på sine nettsider.

Svært alvorlig

– Dette er svært alvorlig, og vi har nå sendt brev til over 100 virksomheter som mangler redegjørelse. Vi har bedt disse virksomhetene sette seg inn i pliktene og sørge for å ha en redegjørelse lett tilgjengelig på nettsiden sin, sier Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen.

– Det er grunn til bekymring da dette også kan tyde at mange virksomheter heller ikke er i gang med å jobbe med aktsomhetsvurderinger, sier Rønningen.

Rundt 9000 virksomheter er pålagt å offentliggjøre sine aktsomhetsvurderinger i sin redegjørelse for åpnenhetsloven.

Trenger du hjelp til å komme i gang med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven? Tenker du at du skulle vært bedre med å få oversikt over risiko i leverandørkjedene til din virksomhet? Ta kontakt med oss for uforpliktende prat.

– Dette er for dårlig, mener statsråd Toppe. 

Statsråd Kjersti Toppe påpeker at virksomhetene har hatt god tid til å forberede redegjørelsen og offentliggjøre denne innen fristen.

– At så mange av de 500 kontrollerte virksomhetene mangler redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene, synes jeg er for dårlig. Nå er det over ett år siden åpenhetsloven trådte i kraft, så nå hadde jeg forventet at virksomhetene hadde dette på plass. Alle virksomheter som er omfattet av loven må sette seg inn i pliktene i loven og rapportere som de skal, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe til Forbrukertilsynet. 

– Det er viktig at norske virksomheter er sitt ansvar bevisst og gjør det de kan for å ikke bidra til brudd på menneskerettighetene i produksjonen av varer og tjenester som virksomheten tilbyr og selger, slår Toppe fast.

Forbrukertilsynet har sendt brev til de kontrollerte virksomhetene som mangler redegjørelse på nettsiden sin.

– Redegjørelsesplikten er grunnleggende i åpenhetsloven. Ved brudd på loven kan Forbrukertilsynet gi forbud- og påbudsvedtak, og vi kan også gi økonomiske sanksjoner i form av tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr, påpeker Rønningen.

Har din virksomhet bidratt til avskogning på sårbare steder, som for eksempel fra regnskogene? I så fall må det med i redegjørelsen for åpenhetsloven.

Varierende kvalitet på redegjørelsen 

Ut fra Forbrukertilsynets undersøkelse konkluderer de med at det er stor og varierende kvalitet på redegjørelsense:

En del av virksomhetene er godt i gang med arbeidet, og redegjør godt for hvordan de har organisert arbeidet. Våre foreløpige funn viser likevel det er varierende kvalitet på redegjørelsene:

  • Virksomhetene redegjør i liten grad for negative forhold de har avdekket. Over en tredjedel av de undersøkte har ikke nevnt noe om slike forhold eller har kun oppgitt at de ikke har avdekket noe.
  • Virksomhetene redegjør i liten grad for iverksatte eller planlagte tiltak. Omtrent en tredjedel nevner ikke tiltak i det hele tatt.
  • Enkelte virksomheter har publisert en tekst om åpenhetsloven, men det er uklart om teksten er ment som en redegjørelse ettersom den verken er datert, signert eller angir hvilken periode man redegjør for.
  • Mange av virksomhetene vi har sett på er del av konsern. Her er det ofte uklart hvilke virksomheter i konsernet redegjørelsen er ment å dekke. Redegjørelsene er også lite spesifikke når det gjelder ulike risiko knyttet til ulike forretningsområder innenfor konsernet.
  • Mange virksomheter ser ut til å ha løst arbeidet med aktsomhetsvurderingene ved å sende ut skjemaer, code of conduct eller lignende, uten at man jobber videre med konkret risiko og tiltak.

Har du lest vår e-bok Åpenhet om ansvar? Her kan du laste den ned og få gode tips om hvordan en god redegjørelse kan gjøres.

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar