Login

Wool and mohair from South Africa

Ethical Trade Norway is engaged in a due diligence project in the wool and mohair industries in South Africa. The project is initiated by textile members sourcing from South Africa, and is funded by NORAD.   Project goals. The project aim is to identify the risk of labour, environmental and animal welfare issues in the supply […]

Strengthening practices in the Vietnamese cashew nut industry

Dagligvarebransjen importerer cashewnøtter for 120 millioner NOK i året og ca. 60 % av alle cashewnøtter kommer fra Vietnam. Halvparten av nøttene som kommer fra Vietnam høstes i Vietnam og Kambodsja, mens resten kommer fra det afrikanske kontinentet.   Prosjektet skal først og fremst forbedre forholdene for arbeidere i Vietnam. Men prosjektet fokuserer også på […]

OECDs veileder

Næringslivet spiller en avgjørende rolle for at vi skal nå FNs bærekraftmål. Et velfungerende og ansvarlig næringsliv er nøkkelen til å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst, og dermed bidra til å nå målene.   Norske myndigheter forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.   Et sentralt […]