Kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår

Etisk handel Norge inviterer til webinar om etisk handel i offentlige anskaffelser. Webinaret vil ta for seg hvordan stille relevante og hensiktsmessige krav og kriterier iht. lov om offentlige anskaffelser §5.

Kun for medlemmer

Om 7 måneder
28. september
09:00
- 10:30

Hvor

Webinar

Språk

Norsk

Pris

Gratis

Bidragsytere

Monica Dalberg
Monica Dalberg
Seniorrådgiver, Etisk handel Norge
Jonas Ådnøy Holmqvist
Jonas Holmqvist
Seniorrådgiver, Etisk handel Norge

Vi vil i kurset se nærmere på bruk av kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktskrav. Kurset bygger på Etisk handel Norge sin erfaring med rådgivning av offentlig sektor og vil trekke frem eksempler på god praksis.

Dette er et innføringskurs og kan komplimenteres med Etisk handel Norges kurs i aktsomhetsvurderinger og kurs i kontraktsoppfølging.

Etisk handel Norge tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er for få påmeldte.

Målgruppe

Ansatte i medlemsbedrifter i offentlig sektor som jobber med etisk handel i kontraktsutforming.

Merk: Kurset er kun tilgjengelig for medlemmer i Etisk handel Norge.