Silje Gabrielsen Eger

Silje Eger er seniorrådgiver hos Etisk handel Norge med en portefølje på om lag 20 medlemmer som aktivt følges opp på bærekraft og aktsomhetsvurderinger. I tillegg er hun blant annet ansvarlig for implementering og gjennomføring av EHNs klima- og miljøstrategi, holder kurs for medlemmer på aktsomhetsvurderinger og fasiliterer en arbeidsgruppe for tekstilmedlemmer som ønsker å jobbe med levelønn i sin leverandørkjede.

Silje har lang erfaring fra Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, med oppfølging av bærekraft og ansvarlighet i en bredde av selskaper med statlig eierandel. I tillegg til kompetanse på aktsomhetsvurderinger og bærekraftig forretningspraksis har Silje kompetanse innenfor klimarisiko, grønn vekst og bærekraftig finans.

Foruten en Master of Management fra BI, har hun en bachelor i markedsføring og salgsledelse.