Kontakt oss

Silje Gabrielsen Eger

Silje Eger er seniorrådgiver hos Etisk handel Norge med en portefølje på 25 medlemmer som hun aktivt følger opp på bærekraft og aktsomhetsvurderinger. Blant annet er hun ansvarlig for medlemsoppfølgingen i EHN, holder kurs for medlemmer på aktsomhetsvurderinger og har ansvaret for oppdatering av innhold og KPIer knyttet til rapporteringsstandarden.

Silje har lang erfaring fra Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, med oppfølging av bærekraft og ansvarlighet i en bredde av selskaper med statlig eierandel. Hun har også kompetanse innenfor klimarisiko, grønn vekst og finansielle strategier med integrering av bærekraft i verdsettelsesmetoder. Silje leder implementering og gjennomføring av EHNs klima- og miljøstrategi, samt aktsomhetsvurderingsprosjektet knyttet til ull og mohair i Sør-Afrika. Foruten en Master of Management fra BI, har hun en bachelor i markedsføring og salgsledelse.