Kontakt oss

Silje Gabrielsen Eger ( i permisjon )

Seniorrådgiver

456 64 591

silje.eger@etiskhandel.no

Silje Eger er seniorrådgiver hos Etisk handel Norge med en portefølje på 25 medlemmer som hun aktivt følger opp på bærekraft og aktsomhetsvurderinger. Blant annet er hun ansvarlig for medlemsoppfølgingen i EHN, holder kurs for medlemmer på aktsomhetsvurderinger og har ansvaret for oppdatering av innhold og KPIer knyttet til rapporteringsstandarden. Silje har lang erfaring fra Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, med oppfølging av bærekraft og ansvarlighet i en bredde av selskaper med statlig eierandel. Hun har også kompetanse innenfor klimarisiko, grønn vekst og finansielle strategier med integrering av bærekraft i verdsettelsesmetoder. Silje leder implementering og gjennomføring av EHNs klima- og miljøstrategi, samt aktsomhetsvurderingsprosjektet knyttet til ull og mohair i Sør-Afrika. Foruten en Master of Management fra BI, har hun en bachelor i markedsføring og salgsledelse.