Marthe Kielland Røssaak (permisjon)

Marthe Kielland Røssak er for tiden i mamma-permisjon. Når hun ikke er i permisjon, leder tekstilteamet sammen med Silje Eger, og har derfor en overvekt av tekstilselskaper blant sine medlemmer. I tillegg er hun prosjektleder for vårt prosjekt på tekstilfabrikker i Bangladesh, som er støttet av Norad. Marthe har også ansvar for oppdatering og vedlikehold av ressurser og verktøy, og kan gjerne kontaktes dersom medlemmer har behov for nye ressurser eller mangler oppdages i våre eksisterende ressurser.

Marthe har juridisk bakgrunn, med en dobbel bachelorgrad i juss og politikk fra England og en mastergrad i folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med menneskerettigheter ved Norges faste delegasjon til FN i Genève og hos et advokatfirma i London. Marthe sitter også i den internasjonale juristkommisjonens fagutvalg for næringslivets menneskerettighetsansvar.