Kaja Elise Gresko

Kaja har en Bachelor i statsvitenskap med fordypning i EU-studier, og en mastergrad i bærekraftig utvikling der hun skrev masteroppgave om bedrifters samfunnsansvar i kinesisk kontekst. Hun har tidligere jobbet ved Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo, der hun var sentral i etableringen av Oslo SDG Initiative, og bl.a. jobbet med forskningsprosjekter på bærekraftig utvikling og privat sektor, bistand og globalt styresett.

Kaja er leder for Etisk handel Norges tekstilteam, og leder også vårt arbeid i den internasjonale arbeidsgruppen for ansvarlig innkjøpspraksis i tekstilbransjen. Hun har en medlemsportefølje bestående av tekstilbedrifter, samt bedrifter innen sport/fritid, hotell/eiendom og møbler/interiør. Kaja har også bred erfaring med Norad-prosjekter, og er ansvarlig for vårt Norad-finansierte prosjekt i Sør-Afrika: Eastern Cape Upliftment, Empowerment and Sustainability project.