Login

Kaja Elise Gresko

Kaja Elise Gresko er Etisk handel Norges` nyeste tilskudd, som vikar for Silje Eger som nå går ut i foreldrepermisjon frem til januar 2023. Kaja har tidligere forsket på bedrifters samfunnsansvar i kinesiske utenlandsinvesteringer, og jobbet hos Senter for Utvikling og Miljø ved UiO. Her har hun spesialisert seg på privat sektors rolle i bærekraftig utvikling og vært sentral i etableringen av Oslo SDG Initiative.

Kaja går inn i tekstilteamet og klima- og miljøteamet. Hun vil ha en medlemsportefølje med medlemmer fra tekstilbransjen, sport, leketøy, interiør og møbler.

Kaja har også bred erfaring med Norad-prosjekter, og tar over som prosjektleder for vårt Norad-prosjekt i Sør-Afrika.