Espen Utaker

Espen Utaker er markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Etisk handel Norge. Espen har ansvar for blant annet nettsider, nyhetsbrev og den eksterne kommunikasjonen fra Etisk handel Norge. Han er rekrutteringsansvarlig i Etisk handel Norge, så om du lurer på medlemskap for din bedrift eller organisasjon, er det Espen du tar kontakt med. Han er også rådgiver for noen av medlemmene.

Espen har 20 års bakgrunn fra pressen som journalist i dagspressen og redaktør for ulike tidsskrifter, før han ble kommunikasjons- og markedssjef på Diakonhjemmet høyskole. Deretter var han prosjektleder for kommunikasjon- og markedsområdet i fusjonsprosessen da fem ulike høyskoler ble til VID vitenskapelige høyskole. Her jobbet han som kommunikasjonssjef frem til han begynte i Etisk handel Norge i 2020.

Espen har hovedfag i religionshistorie, med studier i journalistikk, miljøfag og u-landsstudiet i fagkretsen. Han skrev hovedfag om rastafari-religionen på Jamaica, og har også master-emne i Kommunikasjon, PR og ledelse fra BI.

På fritiden er han leder i langrennskomiteen i Oslo skikrets.