Emilie Mysen Moe

Emilie er rådgiver i Etisk handel Norge, og er vikar for Marthe Kielland Røssaak som nå er i mamma-permisjon frem til mai 2024. Emilie har erfaring med aktsomhetsvurdering metodikken fra Vier Advokatfirma der hun jobbet ved siden av studiene. Hun har også kunnskap om hvordan eiendomsbransjen håndterer sosiale forhold ved å ha undersøkt S i ESG strategien i norske banker, boligutviklere, fond og syndikatører gjennom en rapport hun skrev for Union Gruppen. Hun har en Bachelor i Internasjonale Relasjoner ved King’s College London hvor hun fordypet seg i tvangsarbeid i kakao industrien.

I Etisk Handel Norge har hun det utøvende ansvaret for ressurser. Hun har en medlemsportefølje på tekstil, profilartikler, møbler, sport og leketøy. Hun gjennomfører også en dobbeltvesentlighetsanalyse for et av våre medlemmer.