Cathrine Berg-Nielsen

Cathrine Berg-Nielsen er seniorrådgiver i Etisk handel Norge og har bakgrunn som pedagog og samfunnsviter fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra frivillig sektor fra ulike organisasjoner, sist i merkeordningen Fairtrade. Hun har undervisningserfaring som tidligere lektor i videregående, og fungert som kurs- og foredragsholder i ulike oppdrag og roller. Berg-Nielsen har også fungert som redaktør for en debattspalte i samarbeid med Dagsavisen, med hovedvekt på utenriks- og utviklingspolitikk. De siste årene har hun utviklet et sterkt engasjement for at statlig innkjøpsmakt er et virkemiddel for endring i globale leverandørkjeder.  I Etisk handel Norge har Berg-Nielsen prosjektlederansvar for Bærekraft 17, og en medlemsportefølje med offentlige oppdragsgivere, fagforeninger og organisasjoner.