Heidi Furustøl

Heidi Furustøl er daglig leder og ivaretar den daglige virksomheten i henhold til Etisk handel Norges formål og strategi. Heidi har også en egen medlemsportefølje bestående av bedrifter, sivilsamfunnsorganisasjoner og fagbevegelsen. Videre er hun ansvarlig for strategiske partnerskap og hun er myndighetskontakt og talsperson på vegne av Etisk handel Norge.

Heidi har lang ledererfaring fra frivillig sektor, erfaring fra internasjonale organisasjoner, justisdepartementet og utlendingsdirektoratet. Hun er utdannet statsviter med mastergrad fra London School of Economics og cand.mag grad fra Universitet i Bergen i sammenliknende politikk, samt videreutdanning i bedriftsøkonomi og ledelse fra BI og AFF/NHH, og styreerfaring fra blant annet Europabevegelsen og Transparency International Norge. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som skrev lovforslaget til den nå vedtatte Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) og sitter også som nestleder i Virkerådet. Heidi har også holdt en rekke foredrag, kurs og seminarer og foreleser også på Masterkurs i Business and Human Rights i regi av Raftostiftelsen og Institutt for sammenliknende politikk.

Andrés López

Andrés López har erfaring fra bistandsbransjen, hvor han blant annet har vært involvert i flere prosjekter i Sør-Amerika og Afrika innen matsikkerhet, klimatilpasning og bærekraftig utvikling. Han har også jobbet med menneskerettigheter, urfolksrettigheter, kapasitetsbygging av sårbare grupper og styrking av kvinner og ungdom. Før han startet i Etisk handel Norge, jobbet han i Fairtrade Norge med å bedre leve- og handelsvilkårene for råvareprodusenter ved å øke transparens i verdikjeder og få mer rettferdige 
handelssystemer.

Andrés brenner for at arbeidere har anstendige arbeids- og levevilkår, og at de er informert om, og representert i viktige beslutningsprosesser som berører dem. Hans medlemmer består særlig av bistandsorganisasjoner og fagforeninger.

Andrés er utdannet sosiolog og har en mastergrad i næringsliv og internasjonal handel med 
framvoksende økonomier fra Université de la Sorbonne- Paris Nord. Han har blant annet jobbet for Norad, UNICEF, Hold Norge Rent, og den colombianske delegasjonen til UNESCO.

Silje Marie Rosenlund

Silje har lang erfaring med bærekraft og miljø fra bygg og anlegg- og avfallsbransjen, både som leder og rådgiver. Hun har jobbet for Avfall Norge, EVRY og Equinor, og vært bærekraftansvarlig i Mesta. Silje har ledet strategi- og rapporteringsprosesser og flere prosjekter og er en dreven fasilitator og foredragsholder, og holder workshops og kurs innenfor bærekraft, sirkulærøkonomi og innovasjon. Silje har utdanning innen organisatorisk kommunikasjon fra NTNU og har jobbet både strategisk og operativt med dette i ulike bransjer siden 2010.