Heidi Furustøl

Heidi Furustøl er daglig leder og ivaretar den daglige virksomheten i henhold til Etisk handel Norges formål og strategi. Heidi har også en egen medlemsportefølje bestående av bedrifter, sivilsamfunnsorganisasjoner og fagbevegelsen. Videre er hun ansvarlig for strategiske partnerskap og hun er myndighetskontakt og talsperson på vegne av Etisk handel Norge.

Heidi har lang ledererfaring fra frivillig sektor, erfaring fra internasjonale organisasjoner, justisdepartementet og utlendingsdirektoratet. Hun er utdannet statsviter med mastergrad fra London School of Economics og cand.mag grad fra Universitet i Bergen i sammenliknende politikk, samt videreutdanning i bedriftsøkonomi og ledelse fra BI og AFF/NHH, og styreerfaring fra blant annet Europabevegelsen og Transparency International Norge. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som skrev lovforslaget til den nå vedtatte Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) og sitter også som nestleder i Virkerådet. Heidi har også holdt en rekke foredrag, kurs og seminarer og foreleser også på Masterkurs i Business and Human Rights i regi av Raftostiftelsen og Institutt for sammenliknende politikk.