Simen Høy Dypvik

Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Simen Høy Dypvik er seniorrådgiver i Etisk handel Norge. Simen har en portefølje på ca. 25 medlemsbedrifter som han veileder i arbeidet med aktsomhetsvurderinger. De fleste av disse er leverandører til dagligvarebransjen og/eller leverandører til offentlig sektor.

Simen har en M.Sc. i International Business & Politics fra Copenhagen Business School og skrev masteroppgave om næringslivets positive bidrag til bærekraftig utvikling gjennom impact investeringer. Han har erfaring med næringsliv og menneskerettigheter i utviklingsland fra Danish Institute for Human Rights hvor han i tre år var prosjektleder for Vest-Afrika. I denne rollen gjennomførte han blant annet menneskerettighetsanalyser for flernasjonale virksomheter som operer i Afrika.