Jonas Ådnøy Holmquist

Jonas er leder for Etisk handel Norges offentlig-sektor-team. Jonas er også medlemsrådgiver for medlemmer fra offentlige og private virksomheter. Medlemmer i offentlig sektor spenner fra statlig eide foretak til kommuner og fylkeskommuner. Bygg og anlegg, IKT og tekstil er viktige risikokategorier for mange i denne gruppen. Som medlemsrådgiver støtter Jonas medlemmene i implementering av aktsomhetsvurderinger i anskaffelsesprosesser og imøtegåelse av åpenhetsloven. Jonas er også ansvarlig for Bærekraft 17, samarbeidet om bærekraftige anskaffelser. Jonas er med i vårt bygg og anlegg-team og med i faggruppen for klima og miljø.

Jonas Ådnøy Holmqvist