Ingvill Størksen (Dagens konferansier)

Størksen er konferansier for årets konferanse. Størksen er styreleder i Etisk handel Norge sitt styre og skal lede konferansen. Hun var tidligere direktør for Virke Dagligvare. Størksen er Cand. Polit, i sammenlignende politikk fra Universitet i Bergen