CSRD – Hva betyr det for norske bedrifter?

CSRD og norske bedrifter

CSRD er det nyeste direktivet innenfor åpenhetslovgivning i EU, og har som mål å forbedre og standardisere bærekraftsrapporteringen for bedrifter. Men hva betyr denne nye reguleringen for norske bedrifter? La oss ta et dypdykk og se nærmere på dette.

Hva er CSRD?

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive, og det er en del av EUs nye plan for å fremme mer bærekraftige og ansvarlige næringslivsaktiviteter. Med andre ord, det er et initiativ for å sikre at selskaper rapporterer om deres bærekraftsstrategier, handlinger og resultater på en mer omfattende og sammenlignbar måte.

Hvordan vil CSRD påvirke bærekraftsrapporteringen?

Effekten av CSRD-reguleringen på bedrifters bærekraftsrapportering vil være betydelig. Omtrent 5 500 selskaper med over 1000 ansatte og en omsetning på 450 millioner euro omfattes av direktivet. En regner med at omfanget vil bli utvidet etterhvert.

CSRD vil kreve at bedrifter gir detaljerte opplysninger om hvordan de håndterer bærekraftspørsmål i sine strategier, styring, virksomhet og prestasjoner. Dette innebærer at selskaper blir nødt til å rapportere om sin håndtering av både interne og eksterne risikoer og muligheter knyttet til bærekraft, samt resultatene av deres bærekraft-tiltak og -prosjekter.

En annen viktig endring er at bedriftene vil bli pålagt å knytte sin rapportering til de store globale bærekraftsutfordringene, som inkluderer klimaendringer, biologisk mangfold, og inklusiv vekst.

CSRD og norske bedrifter

Selv om CSRD er en EU-regulering, forventes det at mange norske bedrifter også vil bli påvirket. Grunnen til dette er at mange norske bedrifter driver virksomhet i EU og/eller har forretningspartnere som opererer i EU. Disse bedriftene kan bli påvirket av CSRD-reguleringen, enten direkte eller indirekte.

For enkelte norske bedrifter kan CSRD bli en utfordring, da det krever at de gjennomfører dyptgående endringer i deres eksisterende forretningsmodeller og styringssystemer, og utvikler nye metoder for datainnsamling og -analyse.

På den andre siden kan også være en god mulighet for norske bedrifter. Ved å ta CSRD seriøst, og aktivt arbeide for å overholde denne reguleringen, kan bedrifter utvikle nye og mer bærekraftige forretningsmodeller og markerer seg selv som ledende innen bærekraftig virksomhet.

Hvordan kan Etisk Handel Norge hjelpe din bedrift med CSRD?

Hvis dere ser at CSDR kommer til å påvirke deres bedrift så kan våre tjenester virkelig komme til nytte. Enten det er med generell bærekraftsrådgivning, CSRD-rådgivning, eller hjelp med håndteringen av åpenhetsloven, gir vi veiledning og støtte for å sikre at din bedrift oppfyller alle krav til CSRD.

Våre rådgivere kan hjelpe deg med å forstå den nye åpenhetsloven, identifisere hvilke aspekter av virksomheten som vil bli berørt, og utforme strategier for hvordan du kan oppfylle CSRD-kravene. Vi kan også hjelpe deg med å integrere CSRD-prinsipper og krav i dine eksisterende forretningsstrukturer, og tilpasse din bærekraftsrapportering til CSRD-standarder.

Hos Etisk Handel Norge er vi dedikerte til å hjelpe deg med å skape en mer bærekraftig og konkurransedyktig fremtid for din bedrift. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan støtte din bedrift i overgangen til CSRD.

cocoa plantation worker

Hva driver kakaoprisen opp? 

Depressed man standing behind a fence ,close up on face

Ny rapport lanseres 11. juni sammen med Etisk Handel Danmark, ETI Sweden og ETI UK.