Medlemsforum: Åpenhetsloven og informasjonsplikten – hva er godt nok? 

Delta på gratis medlemswebinar!

Vet du hva du skal svare når åpenhetsloven trer i kraft 1. juli? Fortvil ikke! På dette medlemsforumet har vi invitert Fremtiden i våre hender som vil utdype hva de mener er godt nok svar på spørsmål om hvordan virksomheten jobber med å håndtere faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter. Vi går også gjennom lovens krav til informasjonsplikten og et forslag til sjekkliste. Medlemmer vil også presentere god praksis for å være klar til åpenhetsloven. 

Fremtiden i Våre Hender (FIVH) var helt sentral i å få Stortinget til å vedta to anmodningsforslag om en Etikkinformasjonslov. Etikkinformasjonsutvalget ble nedsatt hvor Etisk handel Norge var representert. I mandatet til Etikkinformasjonsutvalget var informasjonsplikten sentral og den ble kombinert med aktsomhetsvurderingsplikten og sammen utgjør disse pliktene åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022. 

Program 

09.00-09.10 Hva er informasjonsplikten og informasjonsrettigheten i henhold til åpenhetsloven, ved daglig leder Heidi Furustøl 

09.10-09.25 Hva vil Fremtiden i våre hender(FIVH) spørre om og hva er gode nok svar for sivilsamfunnet? 

09.25-09.55 Dialog mellom FIVH og Etisk handel Norges medlemmer 

FIVH forlater møtet, deretter fortsetter medlemsforum 

09.55-10.15 Eksempler fra medlemmer på god praksis 

10.15-10.25 Kommentarer og spørsmål 

10.25-10.30 Oppsummering og avslutning 

 

Kun for medlemmer. Påmeldingsfrist 15.6.