Åpenhetsloven og Quizrr: Hvordan digitale verktøy kan styrke aktsomhetsvurderinger

Vi inviterer til webinar om åpenhetsloven og Quizrr med daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl, og grunnlegger av den digitale læringsplattformen Quizrr, Sofie Nordström.

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli og gjør aktsomhetsvurderinger lovpålagt for nærmere 9000 norske virksomheter. Hvilken rolle kan digitale opplæringsverktøy spille i dette arbeidet? Hvordan kan selskaper aktivt ta grep i leverandørkjeden for å skape positiv endring for arbeiderne? Og på hvilken måte kan opplæring og kapasitetsbygging i leverandørkjeden bidra til å minske risiko for skade på mennesker, samfunn og miljø?

I dette webinaret vil Heidi Furustøl og Sofie Nordström presentere åpenhetsloven og hvordan digitale opplæringsverktøy som Quizrr kan bistå virksomheter i aktsomhetsvurderingene som nå blir lovpålagt. Quizrr er en uavhengig digital læringsplattform med fokus på bærekraft og målbarhet. Quizrr driftes med sanntidsdata og hjelper organisasjoner med å identifisere, forhindre og rapportere på menneskerettighetsrisikoer i tråd med obligatoriske aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter (mandatory human rights due diligence).

Webinaret vil foregå på norsk og svensk.

Les mer om quizrr her: https://www.quizrr.se/

Bio:

Sofie Nordström er en av grunnleggerne av Quizrr, en uavhengig digital læringsplattform med fokus på bærekraft og målbarhet. Quizrr ble etablert i 2013, og jobber med selskaper og organisasjoner for å påvirke sosiale forhold i virksomhetene selv og deres forretningsforbindelser. Sofie har 20 års erfaring fra arbeid med bedrifters samfunnsansvar og aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter, og har jobbet tett med selskaper, organisasjoner og leverandørkjeder for å pushe ESG-agendaen.

Heidi Furustøl er daglig leder i Etisk handel Norge. Heidi har solid erfaring med bærekraft og rådgir både bedrifter, offentlig sektor og organisasjoner i bærekraftig forretningspraksis. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som skrev lovforslaget til åpenhetsloven.

Samtalen modereres av Kaja Elise Gresko, rådgiver i Etisk handel Norge.

Kurset er gratis og åpent for alle.