Aktsomhetsvurderinger i praksis – heldagskurs

Åpenhetsloven stiller krav om at virksomheter skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Men hva vil egentlig det si i praksis?  

På dette kurset vil deltakerne få en praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger som systematisk tilnærming til risikostyring. Vi vil se på pliktene i åpenhetsloven og vise eksempler på god praksis i etterlevelsen av disse. Vi vil bruke caser og diskusjonsoppgaver for å bli kjent med aktsomhetsvurderinger som arbeidsmetode, og se hvordan aktsomhetsvurderinger kan bidra til å skape positive endringer i globale leverandørkjeder.  

Kurset vil gå igjennom alle trinnene i aktsomhetsvurderingen: 

  • forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer 
  • kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere 
  • iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger  
  • følge med på gjennomføring og resultater av tiltak  
  • kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert  
  • sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd. 

 Målgruppe 

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for å utføre eller redegjøre for aktsomhetsvurderinger, og/eller har ansvar for å følge opp leverandører.  

Forberedelse 

Hvor godt kjenner du din virksomhets leverandørkjede? Hvilke styrker og svakheter har din forretningsmodell og leverandørkjede når det kommer til å ivareta hensyn til mennesker, samfunn, miljø og dyrevelferd?  

Kurset gjennomføres fysisk med mulighet til å delta digitalt.

Pris: Medlemmer kr. 900,-

Ikke- medlemmer: kr. 3900,-

Seminaret er åpent for alle.

Kurset er nå fulltegnet. Lignende kurs gjennomføres også senere i høst.