Login

Åpenhetsloven stiller krav om at virksomheter skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Men hva vil egentlig det si i praksis?  

På dette kurset vil deltakerne få en praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger som systematisk tilnærming til risikostyring. Vi vil se på pliktene i åpenhetsloven og vise eksempler på god praksis i etterlevelsen av disse. Vi vil bruke caser og diskusjonsoppgaver for å bli kjent med aktsomhetsvurderinger som arbeidsmetode, og se hvordan aktsomhetsvurderinger kan bidra til å skape positive endringer i globale leverandørkjeder.  

Kurset vil gå igjennom alle trinnene i aktsomhetsvurderingen: 

 Målgruppe 

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for å utføre eller redegjøre for aktsomhetsvurderinger, og/eller har ansvar for å følge opp leverandører.  

Forberedelse 

Hvor godt kjenner du din virksomhets leverandørkjede? Hvilke styrker og svakheter har din forretningsmodell og leverandørkjede når det kommer til å ivareta hensyn til mennesker, samfunn, miljø og dyrevelferd?  

Kurset gjennomføres fysisk med mulighet til å delta digitalt.

Pris: Medlemmer kr. 900,-

Ikke- medlemmer: kr. 3900,-

Seminaret er åpent for alle.

Kurset er nå fulltegnet. Lignende kurs gjennomføres også senere i høst.