Hvordan skal du takle korrupsjon? Hvilke dilemmaer møter du om du oppdager korrupsjon?

Hva gjør du når du oppdager korrupsjon i egen virksomhet eller i leverandørkjeden?

Korrupsjonshåndtering og forebygging har kommet litt i skyggen av åpenhetsloven, men er et veldig relevant tema. Antikorrupsjon er også en av Etisk handel Norges tre fokusområder i tillegg til menneskerettigheter og klima/miljø.

På dette kurset vil du få innsikt i hva som er korrupsjon, dilemma-håndtering og forebyggingstiltak. Vi går gjennom regler i offentlig virksomhet og bedrifter hvordan du kan forebygge i egen virksomhet og i leverandørkjeden? Det blir også presentert nyttige verktøy fra Transparency International Norge.

Kurset passer for både bedrifter og offentlig sektor. Kurset avholdes i Etisk handel Norges lokaler i Hausmanns gate 19. Du kan også delta på Teams.

Bindene påmelding.

Kurset er åpent for alle. 

Kursavgift: kr 500 medlemmer, kr 3000 ikke-medlemmer