Hvordan bærekraftig leverandørkjedestyring? Gjennomgang krav til basisnivå, verktøy og ressurser

Praktisk innføring i metodikk for å komme i gang med bærekraftig leverandørkjedestyring, med gjennomgang av hva som forventes for å komme opp på basisnivå i ny implementeringsmodell. Kurset gir en grundig gjennomgang av verktøy og ressurser tilgjengelig for medlemmer av Etisk Handel Norge.

Målgruppe:

Bedriftsmedlemmer i Etisk handel Norge. Kurset er rettet mot de som har hovedansvar for oppfølging av medlemskapet i Etisk handel Norge, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden.

Innhold:

Kurset gir praktisk innføring i «god metode» for bærekraftig leverandørkjedestyring, med gjennomgang av nye krav til basisnivå. Vi går gjennom hva som kreves innenfor de ulike delene av implementeringsmodellen for bærekraftig leverandørkjedestyring, med grundig gjennomgang av dokumentasjonskrav, verktøy og ressurser som forenkler og effektiviserer arbeidet med oppfølging av leverandørkjeden.

Etter kurset skal du være godt rustet til å komme i gang med etisk handel arbeidet.

Forkunnskaper:

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller tilsvarende.

Forberedelse og gjennomføring:

Gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar, og tidligere egenvurderinger av virksomhetens arbeid med etisk handel.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Kurset er kun for medlemmer av Etisk Handel Norge, og gratis.

Påmeldingen er bindende. Vi tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før.