Årsmøte Etisk handel Norge

Etisk handel Norges årsmøte begynner på Mesh i samme lokaler som Etisk handel Norge-konferansen, kl. 16 og er kun for medlemmer.

Årsmøte er gratis og har kun fysisk oppmøte.

Oppdatert 11.04.22 Innkalling og dagsorden til Etisk handel Norges årsmøte 2022 28.04

Sak_4_22_Årsberetning Etisk handel Norge 2021

Sak_4_22_2021 Revisjonsberetning Etisk Handel Norge

Sak_4_22_Årsregnskap 2021_signert

Sak_5_22_Endring i Prinsipperklæringen_28.04.22

Sak_7_Valgkomiteens innstilling_Etisk handel Norge – styret 2022