Forum: Presentasjon av systemleverandører

Digitale systemer for risikoinformasjon og sporbarhet i leverandørkjeden kan være nyttige hjelpemidler i arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Det finnes en rekke systemer på markedet som svarer på ulike behov blant virksomheter og bransjer. På dette medlemswebinaret får du presentert systemer fra flere leverandører som på kan hjelpe virksomheter med å få oversikt og sporbarhet i egen leverandørkjede.

Program
13:00-13:10 Welcome by Ethical Trade Norway
13:10-13:25 Sedex
13:25-13:40 Worldfavor
13:40-13:55 TrusTrace
13:55-14:05 —- Break —-
14:05-14:20 amfori
14:20-14:35 Factlines
14:35-14:50 Orixe

Dette webinaret er kun for medlemmer av Etisk handel Norge.

Webinaret avholdes på engelsk.