Nye OECD retningslinjer: Gjennombrudd for dyrevelferd og bærekraftig forretningspraksis

2016 - Gris hos NMBU ÅsNB: Les avtalen om rettighetene til bildet før bruk

(Foto: Dyrevernalliansen)

For første gang stiller OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper krav til dyrevelferd. Reglene betyr at virksomheter i 38 land skal respektere internasjonale dyrevelferd standarder og at dyrevelferd er del av selskapenes aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Etisk handel Norge er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for krav til dyrevelferd i OECDs retningslinjer.

– Vi har siden 2019 hatt krav til våre medlemmer om å gjøre aktsomhetsvurderinger på dyrevelferd og vi synes det er gledelig at OECD nå følger etter.  I tillegg til dyrevelferd, skal våre medlemmer også gjøre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter, miljø, klima og korrupsjon, i tråd med OECDs retningslinjer, forteller daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

Se pressemelding sammen med Dyrevernalliansen her.

– Retningslinjene har ikke vært oppdatert siden 2011 og reflekterer utviklingen innenfor bedriftenes samfunnsansvar. – nå er ansvarlig næringsliv og det vi i Etisk handel Norge kaller bærekraftig forretningspraksis, eller Responsible Business Conduct, løftet enda mer frem og inngår som del av tittelen på retningslinjene. Det er bra og viser at bærekraftig forretningspraksis må være kjerneaktivitet for alle virksomheter, sier Furustøl.

 

Hovedpunkter:

  • Dyrevelferd er tatt inn i Miljøvernkapitellet og selskapene bes om å respektere standardene til Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Retningslinjene beskriver «god dyrevelferd» som at dyret er sunt, har det bra, er godt ernært og har et trygt miljø med aktivisering og god behandling. Slakting skal foregå humant. Endringene gjør at dyrevelferd fra nå av må inkluderes i bedriftenes aktsomhetsvurderinger.
  • Klimaendringer og biologisk mangfold: Miljøvernkapittelet er betydelig oppdatert og det stilles større forventninger til at virksomhetene skal følge internasjonalt vedtatte mål for klimaendringer, inklusiv scope 3, og biologisk mangfold.
  • Just Transition er nå inkludert i både Miljø- og sysselsettingskapitlene: virksomhetene skal gjøre aktsomhetsvurderinger som ivaretar arbeiderne i omstillingen til det grønne skiftet.
  • Menneskerettighetsforkjempere skal ikke bli utsatt for gjengjeldelser
  • Aktsomhetsvurderingsmetodikken som beskrevet i OECDs veiledningsguide er nå fullintegrert med retningslinjene.
  • Nedstrøms-aktsomhetsvurderinger har siden 2011 vært forventet, mens nå er det en helt tydelig og ubestridelig forventning.
  • Korrupsjon var før begrenset til bestikkelser, men omfatter nå alle former for korrupsjon.
  • Nasjonale kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv må styrkes og få nok ressurser fra nasjonale myndigheter.

 

Fakta om OECD:

– OECD er en organisasjon for økonomisk samarbeid og omfatter 38 medlemsland.

– OECDs retningslinjer er den ledende globale standarden for samfunnsansvar og ansvarlig næringsliv og brukes av en rekke virksomheter. Etisk handel Norges prinsipperklæring for medlemmer bygger på OECDs retningslinjer, i tillegg til UNGP (FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter).

– Kravet til å utføre aktsomhetsvurderinger i den nye åpenhetsloven er basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper om ansvarlig næringsliv

– Norges nasjonale kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv skal gjøre OECDs retningslinjer kjent og er også klageinstans for brudd på etterlevelse av retningslinjene: https://www.responsiblebusiness.no/

– Medlemmer i Etisk handel Norge rapporterer aktsomhetsvurderinger etter OECDs metodikk og retningslinjer på; menneskerettigheter, miljø og klima, korrupsjon og dyrevelferd. Se medlemmenes rapporter her.

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Flags of Israel and Palestine behind the barbed wire

Hvor langt srekker næringslivets ansvar seg i konflikter og krig? Les vår nye veileder

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem