1. mars begynte Andrés López som seniorrådgiver i Etisk handel Norge. Han har erfaring fra bistandsbransjen, hvor han blant annet har vært involvert i flere prosjekter i Sør-Amerika og Afrika innen matsikkerhet, klimatilpasning og bærekraftig utvikling.

Han har også jobbet med menneskerettigheter, urfolksrettigheter, kapasitetsbygging av sårbare grupper og styrking av kvinner og ungdom. Før han startet i Etisk handel Norge, jobbet han i Fairtrade Norge med å bedre leve- og handelsvilkårene for råvareprodusenter ved å øke transparens i verdikjeder og få mer rettferdige handelssystemer. I tillegg jobbet Andrés direkte med å få offentlig sektor, som kommuner, statlig eide etater eller liknende, til å ta et større ansvar for å sikre menneske- eller arbeiderrettigheter gjennom offentlige anskaffelser.
Andrés er opptatt av at arbeidere har anstendige arbeids- og levevilkår, og at de er informert om og representert i viktige beslutningsprosesser som berører dem. Han vil derfor jobbe tett med en portefølje av medlemmer særlig innen bistandsorganisasjoner og fagforeninger.

Jobbet tett med bønder og arbeidere i produsentland
Andrés er utdannet sosiolog og har en mastergrad i næringsliv og internasjonal handel med framvoksende økonomier fra Université de la Sorbonne- Paris Nord. Han har jobbet for Norad, UNICEF, Hold Norge Rent, og den colombianske delegasjonen til UNESCO, blant annet.
– Hvorfor søkte du jobb i Etisk handel Norge?
– Jeg har jobbet veldig tett med bønder og arbeidere i produsentland og har sett hvor viktig det er å ha gode arbeidsvilkår. Fattigdom og manglende kunnskap har preget veldig mye av handelsbetingelsene, og ført til at det i noen tilfeller ikke lenger er bærekraftig og lønnsomt å jobbe med råvareproduksjon. Det å jobbe for Etisk handel Norge gir meg bedre muligheter til å støtte og påvirke medlemmer og bransjer til å gjøre aktsomhetsvurderinger som potentielt kan endre industrier og bransjer, både i Norge og utlandet. Jeg synes at dette er veldig spennende. Etisk handel Norge er et ressurssenter med faglig kompetente, og ikke minst engasjerte mennesker, i en bransje i utvikling, og jeg er veldig glad for å være en del av teamet.

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Flags of Israel and Palestine behind the barbed wire

Hvor langt srekker næringslivets ansvar seg i konflikter og krig? Les vår nye veileder

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem