Mener ny rapport om brudd på menneskerettigheter er unyansert

Yutong T12E
DSC_9065_v5
Espen Utaker
Kommunikasjons- og markedsansvarlig
Ansvarlig for arbeidet med bærekraft i YES-EU Eirik R. Christiansen, mener den nye rapporten fra ETI Sverige og svenske kollektivselskaper, om alvorlig brudd på menneskerettigheter i produksjon av elektriske busser, er unyansert.

– ­Vi har ikke klart å finne noen koblinger mellom våre produkter og tvangsarbeid i Kina, sier Christiansen.

YES-EU leverer elektriske busser, ladere og energisystemer til det nordiske markedet. Rapporten som vi nylig skrev om viser at det er stor risiko for tvangsarbeid og brudd på menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av batteriene til transportsektoren. Rapporten er utgitt av Ethical Trade Initiative Sweden – ETI Sverige i samarbeid med Sveriges største kollektivtransportselskaper. Den bygger på data fra over 1 million poster på sosiale medier fra arbeidere i bransjen, i tillegg til offisielle kinesiske dokumenter.

Eirik R. Christiansen er ansvarlig for arbeidet med bærekraft og åpenhetsloven, og bruker mye tid på å kvalitetssikre leverandørkjedene som er utsatt for stor risiko, ifølge en svensk rapport.

Rapporten vekker oppsikt 

Rapporten har vekket oppsikt, ikke minst i transportsektoren, og Christiansen har mottatt flere bekymrede henvendelser fra store norske buss-selskaper som kjøper busser fra YES-EU. For gjelder ikke den samme risikoen for brudd på menneskerettigheter i produksjonen også busser på det norske markedet?

– YES-EU har som mål å aktivt arbeide for at menneskerettighetene blir fulgt i produksjonslandene. Vi er ikke naive og er klar over at det er større risiko for brudd på menneskerettigheter jo lenger ned i leverandørkjeden vi kommer. Men det er flere påstander i rapporten vi ikke kjenner oss igjen i. Blant annet står det at det er vanskelig å gjøre revisjoner. Vi har gjennomført en revisjon tidligere og gjennomfører nå i november og desember revisjon både hos CATL og Yutong. Revisjonene gjennomføres av eksterne revisjonsselskaper.

Kan man stole på revisjoner?

– Det er positivt at YES-EU har en dialog med sine leverandører og en aktiv oppfølgingsprosess. Dessverre er det vanskelig å stole på revisjoner utført i Kina. Som beskrevet i rapporten til ETI Sverige, har undertrykkelsen i landet økt de siste årene – også mot revisjonsfirmaer – og det er vanskelig å få tak i informasjon som dokumenterer brudd på menneskerettigheter og arbeidsrett. Det er rett og slett for farlig å fortelle om slike problemer, og det er aller farligst for de mest sårbare, i dette tilfelle arbeidere og minoritetsgrupper, sier Christopher Atapattu Riddselius, Acting Director i ETI Sweden, som stod bak rapporten sammen med de største svenske kollektivtransportselskapene.

– I tillegg har en hel konsulentindustri utviklet seg i Kina med formål å forberede fabrikker før revisjoner slik at de har større sjanse til å “klare dem”, det vil si å få godkjent revisjoner til tross for at leverandøren ikke oppfyller kravene til anstendige arbeidsforhold. Dette kan inkludere å manipulere dokumenter, instruere arbeidere og forberede ulike typer dokumentasjon slik at ingen overtredelser oppdages når det gjelder for eksempel arbeidstid og lønn, sier Christopher Atapattu Riddselius.

Forventet nedslående funn, ble overrasket

– Hva viste revisjonsrapportene til YES-EU?

–  Jeg forventet mer nedslående funn, men alt de fant var noen HMS-saker og andre mindre avvik. Samarbeidet med leverandøren vår er bra. De svarer på alt vi spør om. Vi har ikke klart å finne noen koblinger mellom våre produkter og tvangsarbeid i Kina, sier Christiansen som har brukt mye tid på å kvalitetssikre YES-EU sine leverandørkjeder, sier Eirik Christiansen.

– Det blir spennende å se neste revisjonsrapport som nå er på trappene. Vi er ikke redd for å bli lurt. Leverandøren vår er langt unna så det er lett å signere på et papir at våre krav og retningslinjer følges, men det vi må selvsagt ettergå når neste rapport kommer.

Vanskelig å dokumentere tvangsarbeid

– Når det gjelder tvangsarbeid som er sanksjonert av staten, er risikoen for uigurer i Xinjiang dokumentert i mange rapporter. Men generelt sett er det veldig vanskelig å dokumentere koblinger til tvangsarbeid via fabrikkrevisjoner. At YES-EU ikke har funnet koblinger mellom produktene sine og tvangsarbeid i Kina, er dessverre ingen garanti for at det ikke finnes koblinger, sier Christopher Atapattu Riddselius.  

– Det er ganske sannsynlig at batterier produseres i høyrisikoområder som Xinjiang, selv om dokumentasjon fra leverandører sier noe annet. Imidlertid, nettopp på grunn av den lave transparensen, er tvangsarbeid vanskelig å dokumentere, og rapporten fra ETI Sverige hevder bare at det kan finnes koblinger, sier Christopher Atapattu Riddselius.

Fabrikker i Xinjiang skal ikke brukes 

– Føler du deg trygg på at dere ikke finner tvangsarbeid i leverandørkjedene til YES-EU sine busser eller batterier?

– Leverandører må kunne dokumentere at produksjonsfabrikker i Xinjiang, der det er størst sjanse for utnyttelse av uiguere, ikke skal benyttes hverken som leverandør eller underleverandør. De må også dokumentere hvordan ledelsen på fabrikkene samarbeider med ansattrepresentanter.

– Samtidig må vi erkjenne at YES-EU er et lite selskap i Norge som handler med verdens største bussprodusent, og vi kan ha lav påvirkningskraft hos leverandøren. Vi forventer uansett at våre retningslinjer blir fulgt, sier Christiansen.

– Mål for inneværende år er å kartlegge de viktigste underleverandørene og sikre at det ikke benyttes uigurer i tvangsarbeid i noen av leverandørleddene til våre produkter. Vår kartlegging av hovedproduksjon for buss og tilhørende hovedkomponenter viser at bussene og hovedkomponenter for bussene vi selger i Norden produseres i lavrisiko-områdene i Kina. Dette viser også risikokartet i den svenske rapporten.


YUTONG er den største bussprodusenten i verden og kan produsere opptil 100.000 busser i året. Denne bussen fra YUTONG passerer Festplassen i Bergen.

Spiller med åpne kort, tross risiko

– Vi er bare 4-5 mennesker i administrasjonen og ansetter en neste år som kun skal jobbe med leverandørkjedeoppfølging. Da åpenhetsloven kom, var det bare å levere på den og spille med åpne kort. Vi vet at våre produkter kommer fra land som kan utgjøre høy risiko for negativ påvirkning. Derfor velger YES-EU å se på dette som en mulighet til å forbedre seg, og samtidig etablere seg som en av de beste i sin bransje på bærekraft, sier Christiansen.

– Det er viktige funn i rapporten, men den burde vært mer nyansert. For oss er det heller ikke ny informasjon som kommer fram der, sier Christiansen.

Tok tid før leverandører forstod alvoret

Den svenske rapporten viser at batteri- og elbilprodusentenes avhengighet av mineraler og energi utgjør en inngangsport til alvorlige krenkelser av menneskerettighetene. Disse krenkelsene har negative konsekvenser for arbeidernes helse, verdighet og livskvalitet.

– Har dere gjort noen nye tiltak etter at rapporten kom?

– Rapporten kom ikke med noe vi ikke visste fra før. Derfor har vi ikke gjort noen nye tiltak, utover de vi allerede har. Vi fortsetter å følge vår allerede etablerte handlingsplan. Alle våre kunder har tilgang til en portal hvor vi deler oppdatert informasjon om vår ansvarlighet, bærekraft, aktsomhetsvurderinger og risikoanalyser.

– Det tok noe tid før våre leverandører i Kina forsto alvoret med kartlegging av leverandørkjeden og hvorfor vi etterspurte informasjon, men vi har nå etablert en god kommunikasjon på området. Vi har tydeliggjort arbeidet samtidig som vi har etterspurt dokumentasjon for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og risikoanalyser. Den informasjonen har vi fått.

Leverandøren må dele hvor varen produseres

– Hvordan jobber dere med å få oversikt i en ganske kompleks leverandørkjede?

– Alle leverandører må signere YES-EU minimumskriterier for leverandører. Ved å signere Human Rights Check List har de også gitt YES-EU, våre kunder og tredjeparts revisorer tilgang til produksjonsfasiliteter og innsyn i leverandørens arbeid med bærekraft. Leverandøren har sendt oss sine siste rapportert relatert til etiske retningslinjer og bærekraft. Der må de kunne vise til et system for oppfølging av de etiske retningslinjene for sine leverandører. Leverandøren forplikter seg også til å dele informasjon om hvor ulike deler av varen produseres, og liste med underleverandører og produksjonssted for disse.

Etniske minoriteter spesielt utsatt

YES-EU kjøper kun ferdigstilte produkter og ikke råvarer. Men batteriene i bussene som leverandøren Yutong produserer, kommer fra det kinesiske selskapet CATL. I den svenske rapporten er CATL nevnt som en av flere produsenter som kan være knyttet til statlig sanksjonert tvangsarbeid i Xinjiang, via sine underleverandører.

I Xinjiang, en betydelig region for batterileverandørkjeden, er uigurer og andre etniske minoriteter spesielt utsatt. Omskoleringsleirer som er bygget i Xinjiang innebærer en høy risiko for tvang og er utformet for å assimilere minoriteter gjennom å endre deres livsstil og tenkning. Også i Tibet og Qinghai er undertrykkelsen mot ikke-han-kinesere omfattende, kan en lese i rapporten.

Rapporten legger også vekt på at energi er en avgjørende komponent både for utvinning og bearbeiding av litium. Derfor representerer kullgruver en viktig del i batteriproduksjonens leverandørkjede. Det finnes sterke indikasjoner på tvangsarbeid i form av fengselsarbeid ved utvinning av kull, uran og asbest i

– 8 av de 10 mest solgte elbilene i år bruker batterier eller celler fra CATL som eneste leverandør, eller i en blanding med flere batterileverandører, forteller Christiansen.

– Fabrikken til Yutong og CATL er samlokalisert på samme enorme tomt. Samarbeidet mellom Yutong og CATL har oppsider fordi de jobber så tett. At de holder til på samme store tomt gjør at produksjonen optimaliseres.

Batterier med kobolt fra Kongo?

CATL har også batterifabrikker i Tyskland og Ungarn. De henter råvarer fra blant annet Kongo, hvor kobolt er en viktig råvare i batterier. 15 av 19 koboltgruver i Kongo er på kinesiske hender, delvis kjøpt opp ved korrupsjon, ifølge Aftenposten Innsikt. «Mange eksperter er bekymret for at behovet for blant annet kobolt er til bruk i elektriske kjøretøyer, skal føre til en internasjonal syklus av utnyttelse, grådighet, utspekulerte oppkjøp og naturødeleggelser», skriver Aftenposten Innsikt (nr. 12. 2022).

CATL har redusert andelen av kobolt i sine produkter for å senke kostnadene og øke sikkerheten. De har også utviklet et batteri uten kobolt. Dermed kan det nordiske markedet i prinsippet unngå brudd på menneskerettigheter, som det er stor fare for i gruvene ved Kongo.

– ­Kan du være sikker på at batteriene i bussene dere leverer til det norske markedet ikke innehar kobolt fra Kongo?

– Ja, våre batterier er LFP-batterier som er en batteritype som ikke trenger råmaterialet kobolt. Vi har fått dokumentert fra vår leverandør at ingen av våre råvarer kommer fra Kongo. Det kan hende at CATL kan ha noen svin på skogen, men det skal ikke være fra vårt segment, sier Christiansen.

– Det fritar oss ikke fra å gjøre en nøye jobb med aktsomhetsvurderinger også fremover, sier administrasjonssjefen i YES-EU som har som ambisjon å være best i bransjen på bærekraft.

– Vi opplever en naturlig skepsis og kanskje noe høyere dokumentasjonskrav enn andre konkurrenter i vår bransje. Selskapet og ledelsen er klar over viktigheten av dette arbeidet og vet at måten å overkomme dokumentasjonskravet på er å gjøre aktsomhetsvurderingene bedre enn våre konkurrenter. Ressursbruk, prioritering og budsjetter er satt deretter, sier Eirik Christiansen.

YOUTUNGs fabrikklokaler er godt synlige i landskapet.

Råd når du handler varer fra risikoområder

– Så hva skal et selskap med gode intensjoner om å handle bærekraftig gjøre om det oppdages brudd på menneskerettigheter i leverandørkjedene?

– FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter sier at hvis selskapet har innflytelse til å forhindre eller begrense situasjonen, bør det gjøres. Hvis selskapet mangler innflytelse, kan det være andre måter å øke muligheten til å påvirke. Om det ikke foreligger noen slike muligheter, bør selskapet avslutte forholdet til leverandøren, sier Christopher Atapattu Riddselius i ETI Sweden.

– Avslutning av en forretningsrelasjon kan være passende som en siste utvei etter:

 • mislykkede forsøk på å forhindre eller begrense alvorlig påvirkning,
 • når negativ påvirkning er umulig å gjøre opp for, der det ikke finnes noen rimelige muligheter til endring,
 • eller når alvorlige negative risikoer identifiseres og leverandøren som forårsaker påvirkningen ikke tar umiddelbare tiltak for å forhindre eller mildne dem. Statlig sanksjonert tvangsarbeid er et slikt eksempel.

ETI Sveriges rapport løfter systematiske menneskerettighetsrisikoer i Kina basert på Human Rights Due Diligence (HRDD) i stedet for leverandørspesifikke avvik som tradisjonelt kommer frem gjennom fabrikkrevisjoner. Noen av de viktigere funnene som løftes i rapporten er at tvangsarbeid ikke bare er en risiko for uigurer i Xinjiang, men også for andre spesifikke grupper, spesielt fattige husholdninger, migrantarbeidere og andre etniske minoritetsgrupper. Også Tibet og Qinghai er høyrisikoområder med omfattende undertrykkelse mot ikke-han-kinesere.

– Vi håper rapporten vil være til nytte for YES-EU og andre selskaper som kjøper produkter i Kina, og vi ønsker en fortsatt dialog om hvordan selskaper kan jobbe proaktivt med å håndtere risikoen for tvangsarbeid og menneskerettighetsrisikoer i leverandørkjeden. ETI Sverige vil snart publisere en veiledning om tvangsarbeid i Kina. Vær oppmerksom på den, sier Christopher Atapattu Riddselius.

På dette området produseres det flest busser i verden, til 140 land og regioner. Batterifabrikken CATL ligger på samme område.

Yutong – verdens største bussfabrikk:

 • Yutong har mer enn 20.000 ansatte rundt omkring i verden.
 • Yutong er en kinesisk produsent av kommersielle kjøretøy som busser, elbiler, skolebusser og spesialkjøretøy.
 • Yutong ble grunnlagt i 1963 og har hovedkvarter i Zhengzhou, Henan-provinsen13.
 • Yutong er den største bussprodusenten i verden og kan produsere opptil 100.000 busser i året.
 • Yutong har et globalt marked og har levert busser til over 140 land og regioner, inkludert Europa, Latin-Amerika, Afrika og Asia.
 • Yutong er en ledende aktør innen ny energi og autonom kjøring. Den har solgt over 170,000 elbusser og har utviklet intelligente løsninger for sikkerhet, komfort, pålitelighet og drivstoffeffektivitet.

YES-EU

 • YES-EU er en gruppe av selskaper som spesialiserer seg på nye energiprosjekter, med vekt på energiovergang og grønne transportløsninger. De leverer elektriske busser, ladere og energilagringssystemer (ESS) som er egnet for kraftnett, havner og lagringssystemer av alle størrelser12.
 • YES-EU har en sterk vekst og leverer en dobling i antall busser fra i år til neste år. De leverer blant annet til Tide, Boreal, Vy, Connect.
 • YES-EU ble grunnlagt i 1963 og har hovedkontor i Sveits.
 • YES-EU er en pioner innen e-mobilitet i kollektivtransport i Skandinavia. De har levert de første e-bussflåtene til Danmark, Finland og Island, og har gjennomført noen av de største e-bussavtalene i Nord-Europa.
 • YES-EU leverer Yutong e-busser til det europeiske markedet, og tilbyr også service, lading og batterivedlikehold.
 • YES-EU har et mål om å være en ledende leverandør av miljøvennlige transportløsninger, med et spesielt fokus på sirkulær økonomi, lang levetid, fullservice-løsninger og langsiktig samarbeid basert på tillit og fleksible løsninger for sine kunder.
Rapporten fra ETI Sweden viser at det er en stor risiko for tvangsarbeid og brudd på menneskerettighetene i transportindustrien.
Hva viser rapporten?
 • Rapporten er bestilt av ETI Sverige og fire svenske trafikkselskaper som vil ha et bedre bilde av risikoen for brudd på menneskerettighetene i sine kinesiske leverandørkjeder. Rapporten bygger på omfattende søk på kinesiske sosiale medier og offisielle dokumenter.
 • Rapporten viser risiko for systematisk, statlig sanksjonert tvangsarbeid bak elbusser og batterier produsert i Kina. Ikke bare uigurer i Xinjiang fratas sine rettigheter. Også andre minoritetsgrupper, unge praktikanter og fattige husholdninger utsettes for tvangsarbeid.
 • Eksponering for fysiske og psykiske helseskader: Mange av arbeidernes klager handler om at de utsettes for både fysiske og psykiske helseskader, blant annet lange arbeidsdager mange dager i strekk uten hvile, som forårsaker utmattelse. Problemer med høyt arbeidspress og dårlige arbeidsforhold har blitt debattert offentlig i Kina, blant annet på grunn av et antall selvmord på BYD (2021) og CATL (2022).
 • Ekstrem overtid og lav overtidsbetaling: Arbeidere rapporterer at de arbeider mer enn 110 overtidstimer per måned, som er betydelig høyere enn den lovlige grensen på 36 timer per måned. Overtidsbetaling skal være 1,5 ganger høyere enn ordinær lønn, men ifølge vitnesbyrd tvinges mange til å arbeide overtid uten overtidsbetaling. Misnøyen med hvordan arbeidsgivere håndterer overtid er blant de vanligste klagene.
 • Dårlige boforhold: Forholdene på sovesaler er stressende og uhygieniske. Arbeidere bor ofte i sovesaler der åtte til tolv personer deler et rom. Boforholdene preges av manglende hygiene og forstyrrende lyd, som gjør det vanskelig å få nødvendig hvile og privatliv.
 • Barnearbeid skjer ved bruk av praksisplasser innen det yrkesrettede utdanningssystemet. Praksis er regulert for å beskytte mindreåriges helse og sikre god utdanningskvalitet. Men i virkeligheten innebærer praksisen lange arbeidsdager, lav lønn og dårlige arbeidsforhold. Mange praktikanter føler seg innesperret og kan ikke si opp uten risiko for straff.
 • Rapporten gir anbefalinger til trafikkselskapene om hvordan de kan stille tydelige krav i offentlige anbud av transporttjenester, som er i tråd med internasjonale standarder for menneskerettigheter og arbeidsvilkår. Rapporten oppfordrer også til samarbeid mellom offentlige myndigheter og bransjeaktører for å oppnå en endring.

Kilder som er brukt i denne saken:

Etisk handel Sveriges rapport om tvangsarbeid i kinesisk buss-produksjon

Aftenposten Innsikt, nr. 12, 2022

Finansavisen med flere artikler om batterier og kobolt.

YES-EUs rapport til Etisk handel Norge

Microsoft Bing Chat-robott

Wikipedia / CATL

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar