Kvinnedagen 8. mars: Hvilken vei går likestillingen?

Bangladesh

Verden går framover på likestillingsområdet, men det er fremdeles langt flere menn enn kvinner i maktposisjoner.

Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og det er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030, skriver FN-sambandet om bærekraftsmål nummer 5, Likestilling mellom kjønnene.  Selv om kjønnene stadig blir mer likestilt, er det langt igjen på en del områder. Med dagens tempo vil det for eksempel ta 40 år før vi oppnår full likestilling i politikken, skriver FN-sambandet. Her er noen områder hvor det er langt igjen til full likestilling.

Bærekraftsmål nummer 5. Likestilling mellom kjønnene.
  • Ti millioner jenter er i risikosonen for å bli giftet bort det neste tiåret.
  • En av tre kvinner i verden har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold minst en gang etter fylte 15 år.
  • I løpet av en dag bruker kvinner i gjennomsnitt 2,5 ganger så mange timer på husarbeid og barnepass som menn.
  • 178 land har diskriminerende lover som hindrer kvinner i å delta på arbeidsmarkedet og i økonomien på lik linje med menn.
  • I 2021 endret 23 land lovene sine for å styrke likestilling på det økonomiske området.
  • Kun tolv land har de samme, lovfestede rettighetene for kvinner og menn. Alle er OECD land.
  • På verdensbasis er kun 25 prosent av representantene i verdens lovgivende forsamlinger kvinner. Kun 10 land har kvinnelig statsoverhode (2021).
  • Mange land har ulike lover for menn og kvinner, som bestemmer om kvinner har til adgang til å jobbe, starte egen bedrift, eie jord eller å motta arv.
  • Menn eier stort sett alltid mer enn kvinner. På verdensbasis eies under 15% av jorda av kvinner.

Kilde: FN-sambandet.

Foto: Fra tekstil-fabrikk i Dhaka, Bangladesh av Marthe Kielland Røssaak.

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Flags of Israel and Palestine behind the barbed wire

Hvor langt srekker næringslivets ansvar seg i konflikter og krig? Les vår nye veileder

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem