Klærne våre er håndsydd i Bangladesh!

Fabrikklokaler i Dhaka

Tekstilindustrien har tatt store skritt fremover siden RanaPlaza katastrofen hvor 1200 arbeidere mistet livet, og med sikkerhetsavtalen The Accord har arbeiderne fått tryggere arbeidsplasser. Men mye gjenstår før arbeiderne får full organisasjonsfrihet og en lønn å leve av, skriver daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl, etter å ha kommet tilbake fra en lærerik tur til Bangladesh.

Hovedorganisasjonen Virke, Forbrukertilsynet, OECDs nasjonale kontaktpunkt i Norge (les gjerne kontaktpunktets artikkel Hva er fremtiden for «Made in Bangladesh»?) og våre medlemsbedrifter Varner, Voice og BRAV dro sammen med oss til Bangladesh.

Mange hender jobber med hvert klesplagg

For mange i delegasjonen var det første gang de var på fabrikk og så de svære produksjonshallene og de lange produksjonslinjene. Den starter med klipping av et stykke tøy og deretter syr mange arbeidere sin lille tøydel på symaskinen. Tøystykket skal innom mange hender frem til et ferdig produsert plagg. Flere ble overrasket over hvor mange hender som må til for å lage et klesplagg og utbrøt at klærne våre er jo i realiteten håndsydd av arbeiderne!

Sosial dialog gir arbeiderne mer medbestemmelse

Etisk handel Norge får Norad-midler til vårt sosial dialog-prosjekt i regi av vår søsterorganisasjon ETI Bangladesh. Sosial dialog gir arbeiderne mer medbestemmelse og er en prosess hvor representanter for arbeidsgiver og arbeidstakerne forhandler, om arbeidsrelaterte spørsmål og hvor kollektive forhandlinger står sentralt.

Forteller om bedre arbeidsforhold

Vi besøkte fabrikker hvor vi møtte demokratisk valgte arbeiderrepresentanter, uten ledelse til stede på den ene fabrikken, som fortalte om bedre arbeidsforhold. Fabrikkene bruker nå mer moderne teknologi i både produksjonen og i bygningsmassen slik at fabrikkene reduserer klimagassutslipp. Vannet renses slik at det også brukes mindre kjemikalier. Vannet resirkuleres og vannforbruket reduseres betraktelig. Både ledelsen og arbeiderne har gjennom vårt prosjekt Grønn sosial dialog fått større bevissthet om klimaendringene og klimarisiko, og hva fabrikkene kan gjøre for å redusere klimagassavtrykket.

Heidi Furustøl (t.v) og Nadia Ullah fra Forbrukertilsynet (t.h), sammen med tillitsvalgte fabrikkarbeidere i Dhaka. Foto: Lars Igesund, Etisk handel Norge.

Få er fagorganisert

Men fortsatt er arbeiderne i liten grad organisert i fagforeninger. Av Bangladesh sine omtrent 4 000 tekstilfabrikker er det bare 200 fabrikker som har fagorganiserte. Arbeidernes stemme må bli lyttet mer til. Gjennom vårt prosjekt på sosial dialog har vi utstrakt opplæring av både ledelsen og arbeiderne i deres rettigheter og plikter.

Nøklene til en bedre fremtid

Spesielt retten til fri organisering og kollektive forhandlinger, levelønn, likestilling og klimarobusthet er nøkkelen for å bygge en fremtid for tekstil-arbeiderne i Bangladesh. Så langt har vi oppnådd gode resultater i prosjektet vårt: Empowering Women (sosialdialogprogram)- hvor kvinner får opplæring i å ta lederskaps-roller – er innført på 12 fabrikker, og totalt 48 633 arbeidere er nådd, og 1049 tillitsvalgte opplært. I vårt Grønne sosial dialog pilotprosjekt har 5 fabrikker utarbeidet arbeiderledete klimahandlingsplaner og 300 har deltatt i prosessen.

Daglig leder i Etisk handel Norge Heidi Furustøl ledet delegasjonen og ga også et intervju til Business Standard, tilsvarende Dagens Næringsliv i Bangladesh om aktsomhetsvurderinger og en bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for å selge produkter på det europeiske og amerikanske markedet. https://www.tbsnews.net/features/panorama/human-rights-environmental-due-diligence-are-very-important-putting-products?amp

Foto: Lars Igesund, Etisk handel Norge.

Store diskusjoner om minimumslønn

I det vi forlot Dhaka var det store diskusjoner om hva som skal være riktig nivå på minimumslønnen pr måned. Minimumslønn må ikke forveksles med levelønnen, altså en lønn hvor arbeiderne ikke bare skal få dekket basale behov som mat og klær, men også kunne spare deler av lønnen til bosted og utdanning til barna.  Inflasjonen og økte levekostnader spiser opp arbeidernes minimumslønning som nå er på 8 000 Tk (1 kr = 10 Tk) og den statlige lønnskommisjonen har nå forhandlinger med fabrikkeiere og fagforeninger om ny minimumslønn. Fagforeningene vil ha omtrent 23 000 Tk mens fabrikkeierne er redd for at utenlandske kjøpere da vil gå til andre land hvor arbeidskraften er billigere. Se gjerne artiklene:

Nytt studiet foreslår lavere minimumslønn enn fagforeningene: https://www.tbsnews.net/economy/rmg/cpd-proposes-tk17568-minimum-wage-rmg-workers-714326 som har skapt stor debatt:  https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/why-cpds-proposal-not-acceptable-3446481). Som tilsvar har arbeidsgiverorganisasjonen BGMEA bedt om høyere pris (BGMEA requests 2cents extra price of exported garments (textiletoday.com.bd)

Delegasjonen som reiste til Dhaka, samlet i ambassadørens hage, sammen med samarbeidspartnere i Bangladesh.

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Flags of Israel and Palestine behind the barbed wire

Hvor langt srekker næringslivets ansvar seg i konflikter og krig? Les vår nye veileder

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem